Weer bezwaar tegen box 3

Gepubliceerd op: 9 mei 2018

De Bond voor Belastingbetalers (BvB) gaat het opnieuw proberen. Ook tegen de heffing van inkomstenbelasting in box 3 over 2017 wordt een (proef)procedure gevoerd. De BvB ziet box 3 als een melkkoe van de overheid! Ondanks dat voor 2017 in box 3 al een lager forfaitair rendement wordt gehanteerd.

Maak tijdig (pro forma) bezwaar

Wil je mee profiteren van een positief resultaat van de procedure, maak dan op tijd bezwaar tegen je aanslag inkomstenbelasting. Tijdig betekent dat je bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bij de Belastingdienst moet liggen. Het gaat daarbij om de definitieve aanslag. Dat is de aanslag met in het aanslagnummer “h.76”.

Ook als het Ministerie van Financiën op de procedure het etiket van massaal bezwaar plakt, profiteer je niet automatisch mee van een positief resultaat.

Bezwaar tegen je definitieve aanslag inkomstenbelasting kun je online maken. Je logt dan met je DigiD in bij de Belastingdienst. Maar je kun ook een briefje schrijven waarin je aangeeft tegen welke aanslag je bezwaar maakt, met verwijzing naar de (proef)procedure van de BvB. Natuurlijk kun je je ook aansluiten bij de BvB.

LET OP: het is op dit moment nog niet zeker dat de Belastingdienst je pro forma bezwaar aanhoudt in afwachting van het resultaat van de (proef)procedure.

Kansen

De kansen op succes van een algemene (proef)procedure tegen de heffing in box 3 schatten wij in als klein. Tot nu zijn alle vergelijkbare (proef)procedures over alle jaren door belastingrechters afgewezen. Zie onder andere ons artikel Box 3 = buitensporige last. Daar komt bij dat het Kabinet Rutte III in haar regeerakkoord heeft aangegeven op korte termijn te komen met een box 3-heffing die beter aansluit bij het rendement dat je daadwerkelijk hebt behaald.

Slechts in een paar zeer specifieke individuele gevallen heeft de belastingrechter de heffing als onevenredig aangemerkt. Als je denkt dat je zo een specifieke geval bent, is een pro forma bezwaar niet voldoende. Dan kun je het best jouw individuele situatie uitgebreid motiveren.

Betaal wel

Het is wel verstandig om de op je aanslag verschuldigde inkomstenbelasting op tijd te betalen. Zo lang je bezwaar loopt, zal de Belastingdienst je uitstel van betaling verlenen. Uiteraard alleen voor het bestreden bedrag. Maar tijdens het uitstel van betaling rekent de ontvanger van de Belastingdienst wel invorderingsrente. Het tarief daarvoor bedraagt op jaarbasis maar liefst 4%. Dat is waarschijnlijk veel meer dan de rente die je bank je vergoedt op je (spaar)rekening.

Wil je ontkomen aan box 3?

Dat kan, maar het vergt in het algemeen wel wat ingrijpendere maatregelen. Die werken pas voor je aangifte inkomstenbelasting over 2019. Box 3 wordt namelijk jaarlijks geheven over je vermogen op de peildatum: 1 januari. Maatregelen die je nu neemt, hebben daarom pas effect voor je box 3-heffing in 2019. Wellicht heeft het Kabinet de box 3-heffing dan al aangepast. Daarom kun je eventuele maatregelen het best nemen aan het eind van het lopende jaar.

Hoe ontkom je aan box 3? We schreven er over in ons artikel Box 3 in 2017: u kunt de schade nog beperken (lees voor 2017: 2019).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.