VWG Actueel

Gezonde lunch

Een gezonde lunch, die gratis aan werknemers wordt verstrekt, is niet een voor de loonbelasting gericht vrijgestelde arbovoorziening.

Verkoopkosten niet aftrekbaar

De winstmarge waarover in het kader van de margeregeling BTW moet worden afgedragen bestaat uit het verschil tussen de verkoopprijs van het...