Vpb-vrijstelling voor stichting en vereniging

Gepubliceerd op: 5 februari 2020

Een stichting en vereniging kan (gedeeltelijk) belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Dat is het geval indien en voor zover de stichting of vereniging een onderneming drijft of in concurrentie treedt met belastingplichtigen.

Vennootschapsbelasting

Vennootchapsbelasting (Vpb) is verschuldigd over de winst die de stichting of vereniging behaalt. Het gaat alleen om de winst die is behaald met de ondernemingsactiviteit.

De belasting bedraagt in 2020: 25% van het belastbaar bedrag (vanaf 2021 bedraagt dit tarief: 21,7%). Maar over de eerste € 200.000 van het belastbaar bedrag is slechts 16,5% verschuldigd (vanaf 2021 bedraagt dit tarief: 15%).

De tarieven voor 2021 zijn uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de jaren vóór 2020 gelden hogere tarieven. De Belastingdienst kan in het algemeen de Vpb heffen over maximaal de 5 jaren voor het jaar waarin de aanslagen worden opgelegd.

Vrijstelling

15% (of meer) van de behaalde winst inleveren bij de fiscus is uiteraard zuur. Gelukkig kunnen veel stichtingen en verenigingen gebruik maken van een vrijstelling. Die is van toepassing wanneer de jaarwinst niet hoger is dan € 15.000 of de winst van 5 achtereenvolgende jaren niet hoger dan € 75.000 (het winstplafond). LET OP: voor deze € 75.000 wordt de winst in verliesjaren op € 0 gezet.

Hoe werkt deze vrijstelling bij een stichting of vereniging, die nog geen 5 jaar bestaat? Dat is aan de orde in een zaak waarin Hof Arnhem-Leeuwarden recent uitspraak heeft gedaan. De uitspraak betreft een beroepsvereniging voor stylisten. De belastbare winsten van deze vereniging bedragen:

2010 € 9.884
2011 € 28.433
2012 € 31.414

Zowel in 2011 als in 2012 is de jaarwinst hoger dan € 15.000. Maar het totaal in de 3 jaren is niet hoger dan € 75.000. Het Hof beslist dat het winstplafond naar tijdgelang moet worden toegepast: 3/5 * € 75.000 = € 45.000. De totale winst over 2010 + 2011 + 2012 bedraagt € 69.731, waardoor de vereniging niet voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling en over haar winst Vpb moet betalen.

Extra aandacht van de fiscus

De Belastingdienst heeft in 2019 een programma gestart dat zich richt op de intensivering van de voorlichting aan (besturen van) stichtingen en verenigingen (in dit kader aangeduid als Stivers). Dit programma richt zich allereerst op VvE’s (verenigingen van eigenaren) en e sportbranche. Later zijn andere branches aan de beurt.

De actie bestaat uit het sturen van een brief waarmee de besturen eerst zelf, aan de hand van een webmodule, moeten beoordelen in hoeverre hun stichting of vereniging belastingplichtig zou kunnen zijn. Als ze daar niet uitkomen, kunnen ze de Belastingdienst vragen om een uitgebreidere beoordeling.

De actie richting Stivers betreft uiteraard niet alleen de vennootschapsbelasting, maar ook de loon- en omzetbelasting (BTW). Wil je meer weten over de belastingplicht van stichtingen en verenigingen, check onze uitgebreide notitie.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.