Belastingplicht van stichting en vereniging (update 11 januari 2021)

Je bent in het bestuur van een stichting of een vereniging gestapt. Dan denk je niet direct aan belastingen. Daar let de penningmeester toch op? Natuurlijk, maar het hele bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele vereniging. Iedereen moet er voor zorgen dat de vereniging keurig voldoet aan al haar verplichtingen.

De Belastingdienst heeft aangekondigd extra aandacht te gaan besteden aan stichtingen en verenigingen (door haar afgekort als “stivers”). Zie onze artikeltjes: Extra aandacht van de Belastingdienst voor stichting en vereniging en Belastingdienst zet stichtings- en verenigingsbesturen aan het werk.

Er is ook juridisch aandacht voor de stichting en vereniging. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) wordt vermoedelijk in 2021 van kracht. Zie ook ons artikel Bestuur en toezicht bij stichting en vereniging

Veel leuker is het om te kijken naar de kansen die de fiscale regels de stichting of vereniging biedt. De basis daarvoor vind je in onze notitie Belastingplicht van stichting en vereniging (2021-03). In deze uitgebreide notitie beschrijven wij de voor stichting en vereniging relevante fiscale leerstukken. Kom je er met deze notitie niet uit, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Graag bekijken wij samen met je hoe je de financiële en fiscale positie van “jouw” stichting of vereniging binnen de geldende wet- en regelgeving optimaal kunt neerzetten.

  • Hoe kan de loonbelasting over de beloning van mensen die voor de stichting of vereniging werken zoveel mogelijk worden beperkt? Wanneer is de vrijwilligersregeling van toepassing?
  • Kunnen we de BTW in het voordeel van de stichting of vereniging laten werken?
  • Moet de stichting of vereniging schenkbelasting betalen over ontvangen giften? Of erfbelasting over ontvangen legaten?
  • Is de stichting of vereniging vennootschapsbelasting verschuldigd over haar batige saldo
  • Hoe kan de werving van fondsen voor de stichting of vereniging fiscaal zo vriendelijk mogelijk worden ingekleed?
  • Actueel is de verruiming van de sportvrijstelling in de BTW, die op 1 januari 2019 van kracht is geworden. Zie ook ons artikel Commerciële sport blijft in de BTW. En uiteraard dat mede in verband hiermee ingevoerde subsidieregelingen. Zie ook onze factsheet Subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

 

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...