Toepassing NOW bij concerns wordt aangepast

Gepubliceerd op: 23 april 2020

Werkgevers kunnen in het kader van de NOW-regeling worden gecompenseerd voor hun loonkosten. Die compensatie hangt af van de mate waarin hun omzet daalt door de coronacrisis.

Bij concerns is de omzetdaling op concernniveau beslissend. Deze “concernregeling” wordt binnenkort enigszins aangepast. Dat blijkt uit een Kamerbrief van Minister Koolmees van SZW.

Zie voor de definitieve aanpassing van de concernregeling ons artikel Voorwaarden aangepaste concernregeling NOW bekend

De NOW-regeling

In het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis compenseert de NOW-regeling de loonkosten van werkgevers (de afkorting NOW staat voor: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud).

We beschrijven de NOW-regeling in ons artikelen De NOW-regeling opent op 6 april 2020, NOWloket bijna open; bezint eer gij begint en Pas op voor de korting in de NOW-regeling.

Waarom de concernregeling?

De gedachte achter de concernregeling is dat de onderdelen van een concern die niet of minder met omzetdaling worden geconfronteerd mede de lasten dragen van de concernonderdelen die wel of in meerdere mate worden getroffen door de coronacrisis.

Deze gedachte blijkt bij concerns niet altijd echt aan te slaan, met als gevolg dat het concern niet een beroep doet op de NOW-regeling. In plaats daarvan overwegen de concernonderdelen die met flinke omzetdalingen worden geconfronteerd om werknemers te ontslaan.

Beperkte aanpassing

De hoofdregel van de concernregeling blijft ongewijzigd. Enkel wanneer bij het concern sprake is van een omzetdaling van minder dan 20%, wordt het mogelijk om voor een concernvennootschap de NOW-regeling aan te vragen op basis van de omzetdaling van alleen die concernvennootschap.

Voor concerns met een omzetdaling van 20% of meer wordt de NOW-regeling dus niet aangepast.

De wijziging van de concernregeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf de inwerkingtreding kan een aanvraag worden ingediend bij het UWV.

Voorwaarden

Voorwaarden om de NOW-regeling toe te passen op basis van enkel de omzetdaling van één concernvennootschap zijn:

  • het concern moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen tot aan en inclusief de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
  • de werkmaatschappij moet een overeenkomst met de vakbond(en) hebben over werkbehoud;
  • er is binnen het concern geen personeels-BV.

Naast deze voorwaarden wordt een aantal voorwaarden en waarborgen vastgesteld om strategisch gedrag binnen het concern te voorkomen:

  • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit;
  • als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten verrichten bij een andere entiteit, wordt de omzetderving van de werkmaatschappij verlaagd met de uit die activiteiten voortvloeiende (theoretische) omzet;
  • het transferpricing systeem van de jaarrekening 2019 wordt ook voor 2020 gehanteerd;
  • de mutaties van voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

Andere artikelen