Pas op voor de korting in de NOW-regeling

Gepubliceerd op: 5 april 2020

Op 6 april 2020 opent het UWV om 9:00 uur het loket voor de aanvraag van de NOW-subsidie. Dat is de compensatie van de loonkosten in verband met omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. In deze regeling zit een korting, die tot uitkomsten leidt die veel ondernemers waarschijnlijk niet verwachten.

NOW-subsidie

Uitgangspunt voor de NOW-subsidie is de loonsom van januari 2020 (eventueel die van november 2019). Die gegevens hoef je niet in je aanvraag op te geven. Het UWV haalt ze uit de polisadministratie. Daarbij worden alle correcties op de loonaangifte van januari 2020 meegenomen, voor zover ze uiterlijk op 15 maart 2020 zijn ingediend.

De loonsom over januari 2020 wordt verhoogd met een opslag van 30% voor werkgeverslasten. En omdat de subsidieperiode 3 maanden (maart, april en mei) omvat uiteraard vermenigvuldigd met 3. De maximale subsidie bedraagt 90% van dit bedrag. Naarmate de omzetdaling minder is dan 100%, is het subsidiebedrag lager.

Voorbeeld

Stel je loonsom over januari 2020 bedraagt € 1.000.000 en je verwacht een omzetdaling van 50%.

De loonsom voor de NOW-subsidie komt dan op: € 1.000.000 * 1,3 * 3 = € 3.900.000.

Naar aanleiding van je aanvraag wordt aan subsidie verleend: 50% * 90% * € 3.900.000 = € 1.755.000.

Als voorschot wordt hiervan (in maximaal 3 termijnen) 80% uitbetaald. Dat komt neer op: 80% * € 1.755.000 = € 1.404.000.

Hogere daadwerkelijke loonsom

Bij de definitieve subsidievaststelling is de hiervoor bepaalde loonsom van € 3.900.000 het uitgangspunt. Als de daadwerkelijke loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 hoger is dan € 3.900.000, dan wordt de subsidie vastgesteld op € 1.755.000 (dezelfde berekening als hiervoor) en volgt een nabetaling van € 1.755.000 – € 1.404.000 = € 351.000.

LET OP: je ontvangt dus GEEN extra compensatie voor het deel van de daadwerkelijke loonsom in maart, april en mei 2020 boven de bij de subsidieverstrekking bepaalde loonsom. Stel de loonsom in maart, april en mei bedraagt in totaal € 4.100.000 (inclusief de opslag van 30%) dan wordt de subsidie toch slechts op basis van € 3.900.000 verleend.

Korting

Wanneer de daadwerkelijke loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 lager is, wordt de subsidie gekort. Stel deze loonsom bedraagt € 2.400.000 (exclusief de opslag van 30%). Dat is € 600.000 minder dan de op basis van januari 2020 berekende loonsom. Bij de vaststelling van de subsidie wordt dan een korting toegepast, die als volgt wordt berekend: 90% * € 600.000 * 1,3 = € 702.000.

De subsidie wordt vervolgens vastgesteld op € 1.755.000 – € 702.000 = € 1.053.000. Dat is minder dan het voorschot van € 1.404.000 , zodat de ondernemer op basis van de vaststelling van de subsidie moet terugbetalen: € 1.404.000 – € 1.052.000 = € 351.000.

Loon volledig doorbetalen

Dit voorbeeld hebben wij ontleend aan de toelichting op de regeling, die u vindt in de Staatscourant. Het voorbeeld betreft een betrekkelijk eenvoudige situatie. Zo wordt onder andere aangenomen dat de definitieve omzetdaling gelijk is aan de bij de aanvraag van de subsidie ingeschatte omzetdaling.

De korting zit in de regeling als (extra) drukmiddel om af te dwingen dat ondernemers hun personeel voor 100% doorbetalen. Dat is met name lastig ten aanzien van personeel dat flexibel wordt ingezet. Zie ook ons artikel Hoogte loon oproepkracht now. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een lagere loonsom in maart, april en mei 2020 ten opzichte van januari 2020.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.