NOW-loket bijna open: bezint eer gij begint

Gepubliceerd op: 2 april 2020

We zien het telkens weer: zodra de overheid op internet een loket opent, loopt het vast doordat iedereen er bovenop vliegt (voorbeelden zijn de jaarlijkse openstelling van het aangifteloket en het noodloket in verband met de coronacrisis). En het is lang niet altijd noodzakelijk, en ook niet verstandig, om een aanvraag direct in te dienen. Het is dan ook eigenlijk een digitale vorm van hamsteren. Bij deze regeling lijkt dit extra onverstandig.

Ruim de tijd

We beschrijven de NOW-regeling in ons artikel De now-regeling opent op 6 april. Zoals de titel van dit artikel al zegt: het digitale loket opent aanstaande maandag, 6 april 2020 (met nog een klein voorbehoud dat de technische tests positief moeten zijn; uiterlijk 14 april is het in elk geval mogelijk om aanvragen in te dienen).

Het ligt voor de hand dat maandagochtend een groot aantal ondernemers in de startblokken zit om deze voor het voortbestaan van hun onderneming zo belangrijke subsidie aan te vragen. Daarom is de kans groot dat die op zich erg eenvoudige aanvraag nogal wat tijd in beslag gaat nemen. Tijd die de ondernemer waarschijnlijk vooral kwijt is aan pogingen om in te loggen.

Verantwoordelijk minister Koolmees van SZW heeft daarom al diverse keren ondernemers die niet direct in liquiditeitsproblemen komen, opgeroepen om even te wachten met het aanvragen van de subsidie, zodat ondernemers die het geld direct nodig hebben op tijd aan bod komen.

De aanvraag voor de eerste tranche van de NOW-regeling moet uiterlijk 31 mei 2020 zijn ingediend. De regeling kent een open einde, wat betekent dat je de subsidie ontvangt, ongeacht het moment waarop je aanvraagt (deze subsidiepot raakt nooit leeg).

Wachten kan een beter resultaat opleveren

De hoogte van het subsidiebedrag uit de NOW-regeling hangt af van de omzetdaling. Die wordt berekend door 1/4e van de omzet over in 2019 af te zetten tegen de omzet in 3 aaneengesloten kalendermaanden in 2020.

Uitgangspunt is dat dit de maanden maart, april en mei zijn. Maar je mag de periode ook 1 of 2 maanden opschuiven: april, mei en juni of mei, juni en juli. Dit is bedoeld voor ondernemingen, die op dit moment nog weinig last hebben van de coronacrisis, maar verwachten dat nog wel te krijgen. Je moet deze keuze maken op het moment van de aanvraag en mag die later niet meer wijzigen.

Natuurlijk is op dit moment erg lastig in te schatten welke periode de hoogste NOW-subsidie oplevert. Tegen eind mei weten we hoe de coronacrisis zich heeft ontwikkeld en is er wellicht veel meer zicht op hoe en wanneer de economie weer opstart.

Het lijkt dan ook verstandig om de aanvraag niet direct in te dienen. Groot nadeel is dan wel dat je het voorschot op de subsidie (80% van het op basis van je aanvraag te verwachten subsidiebedrag) ook navenant later ontvangt. Dat moet wel passen binnen de liquditeitsplanning van je onderneming. Je moet de salarissen van je personeel immers volledig doorbetalen (voor de belastingen verleent de Belastingdient uitstel van betaling: Uitstel van betaling van loonheffingen en btw hoe loopt dit nu praktisch?).

VWG helpt je graag met het opzetten van een dergelijke planning: Covid 19: tijd voor eennulmeting?. We kunnen je ook adviseren over andere manieren om de voor je onderneming benodigde liquiditeit bij elkaar te schrapen.

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.