The ending story of the VAR!

Gepubliceerd op: 2 februari 2016

VAR VWGNijhof DBA deregulering

Op 26 januari 2016 is door de Eerste Kamer met Staatssecretaris van Financiën Wiebes gedebatteerd over het Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Dit wetsvoorstel regelt dat de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) wordt afgeschaft. In plaats van de VAR komt een systeem van door de Belastingdienst (vooraf) goedgekeurde (voorbeeld)overeenkomsten, waaraan opdrachtgevers vrijwaring kunnen ontlenen voor de inhouding en afdracht van loonheffingen, op voorwaarde dat keurig conform de (voorbeeld)overeenkomst wordt gewerkt. De Belastingdienst heeft al een aantal van dergelijke overeenkomsten gepubliceerd op haar website.

Stemming

Het Financieel Dagblad meldt dat de Eerste Kamer op 2 februari 2016 akkoord is gegaan met het wetsvoorstel Wet DBA en daarmee met de afschaffing van de VAR. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, CDA, PVV, 50plus en OSF stemde in met het wetsvoorstel.

Tijdens het debat zegde Staatssecretaris Wiebes toe om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de voorbeeldovereenkomsten door een panel van experts. Ook zegde hij toe om het interne beoordelingskader van de Belastingdienst (de handreiking beoordeling arbeidsrelaties) openbaar te maken. Voor commissarissen was er een speciale verrassing; zie ons artikel Commissaris zonder VAR buiten loonheffing.

VAR nog tot 1 mei

De in het kader van de transitie van de VAR naar goedgekeurde (voorbeeld)overeenkomsten in het leven geroepen voorbereidingsfase lijkt te gaan lopen tot 1 mei 2016 (dat was 1 april 2016). De afschaffing van de VAR zou dan op 1 mei 2016 geschieden en vervolgens wordt tijdens de implementatiefase, die zal gaan lopen tot 1 mei 2017 (eerder tot 1 januari 2017) door de Belastingdienst alleen gecontroleerd, maar nog niet gehandhaafd (behalve in evidente situaties).

Artikelen

Wij schreven eerder over de afschaffing van de VAR:
* Transitieplan VAR – goedgekeurde overeenkomst
* Geen VAR, geen BGL, maar wat dan wel
* Gelukkig 2016; waar gaat u mee aan de slag

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.