Benut de vrije ruimte in je werkkostenregeling

Gepubliceerd op: 2 augustus 2019

We beginnen ook dit jaar maar weer op tijd met het spuien van de eindejaarstips. Daar kun je dan meteen na je zomervakantie mee aan de slag. Je hebt dan tijd genoeg om te anticiperen. Eerder deze week gaven we al aan dat het zinvol is om te (laten) bekijken of je BV nog in 2019 dividend zou moeten uitkeren. Voor je pensioen in eigen beheer ligt in 2019 een (waarschijnlijk) laatste kans. En op de invoering van de WAB kun je al in 2019 anticiperen.

Vrije ruimte

Een sinds het bestaan van de werkkostenregeling vaste eindejaarstip is dat je checkt of je vrije ruimte conform je wensen is benut. Je vrije ruimte is 1,2% van de fiscale loonsom in je onderneming. Binnen dat bedrag kun je loonbestanddelen aanwijzen, waarover je geen loonbelasting betaalt. Uit onderzoek blijkt dat de totale vrije ruimte van alle werkgevers in Nederland bij lange na niet wordt benut.

Voor je check heb je twee gegevens nodig. Je moet bepalen hoe groot je vrije ruimte is. Nu we dik over de helft van het jaar zijn, kun je dat waarschijnlijk wel redelijk inschatten. En je moet nagaan hoeveel loon je al hebt aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Ook dat is een fluitje van een cent, mits je je administratie hier goed op hebt ingericht.

Gebruikelijk

Mag je alle loonbestanddelen aanwijzen als eindheffingsloon? Nee, maar de mogelijkheden zijn zeker behoorlijk ruim (een aantal logische zaken is keihard uitgesloten). Het moet alleen niet in belangrijke mate (30% of meer) ongebruikelijk zijn om een bepaald loonbestanddeel aan te wijzen. De bewijslast daarvoor rust op de Belastingdienst.

De Hoge Raad heeft onlangs nog bevestigd dat niet alleen puur zakelijke of gemengde loonbestanddelen kunnen worden aangewezen. Je mag bijvoorbeeld ook een bonus in geld in beginsel onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling brengen. Calculeer daarbij wel het risico in dat de Belastingdienst de ongebruikelijkheid ter discussie stelt.

Voor de gebruikelijkheidstoets bestaat een safe haven. Wanneer de waarde van aangewezen loonbestanddelen niet meer bedraagt dan € 2.400, dan gaat de Belastingdienst er van uit dat het niet in belangrijke mate ongebruikelijk is om ze als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen.

Meer vrije ruimte

Overigens wordt de vrije ruimte vergroot. Maar dat gaat pas in per 2020. Dit moet nog worden verwerkt in de belastingplannen voor 2020.

De vrije ruimte wordt 1,7% over de eerste € 400.000 van je fiscale loonsom. Daarboven blijft de vrije ruimte 1,2%. Stel je fiscale loonsom bedraagt in 2020 € 1.000.000, dan is je vrije ruimte € 14.000 (1,7% * € 400.000 + 1,2% * € 600.000).

Verder optimaliseren

Wellicht zijn er nog meer mogelijkheden om de belastingdruk op de vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers te verminderen. De loonbelasting kent een wirwar van vrijstellingen en waarderingsregels, waarin VWG je graag de weg wijst.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.