We kunnen weer STAPpen

Gepubliceerd op: 7 februari 2023

Vanaf 28 februari 2023 kan weer een beroep worden gedaan op subsidie uit de STAP-regeling. STAP is de afkorting van STimulering ArbeidsmarktPositie.

Aanvraagtijdvak overgeslagen

In november 2022 schreven we al dat de overheid de STAP-regeling aan ging passen (STAP-regeling verbeterd) en dat in verband daarmee het aanvraagtijdvak januari 2023 niet zou worden opengesteld. Gisteren zijn de wijzigingen gepubliceerd in de Staatscourant.

De belangrijkste voorwaarden van de STAP-regeling beschrijven we in ons artikel Subsidie voor studiekosten (STAP). De STAP-regeling vervangt de per 1 januari 2022 vervallen fiscale aftrekpost voor scholingsuitgaven.

De wijzigingen

Met de volgende wijzigingen wordt de STAP-regeling verbeterd.

  • Per kalenderjaar worden per scholingsactiviteit van een opleider maximaal 300 keer subsidie toegekend (verleningsgrens). Na overschrijding van dit maximum wordt de opleiding tijdelijk verwijderd uit het scholingsregister.
  • De Minister van SZW kan bij misbruik opleidingen en opleiders uitsluiten van de STAP-regeling.
  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om cursisten aan te trekken, worden verzocht die activiteiten te staken. Zo niet, dan wordt de opleiding uit het scholingsregister geschrapt.
  • Na iedere aanvraagperiode wordt informatie bekend gemaakt over de verstrekte STAP-subsidies.
  • De definitie “lesmateriaal” wordt vervangen door “literatuur of middelen”, zodat alleen literatuur en veiligheidsmateriaal wordt gesubsidieerd.

Andere artikelen

Fiscus moet beter helpen

De Belastingdienst moet mensen die geen aangifte(en) doen beter helpen. Maar de echte oplossing van het probleem lijkt ergens anders te liggen.