We kunnen weer STAPpen

Gepubliceerd op: 7 februari 2023

Vanaf 28 februari 2023 kan weer een beroep worden gedaan op subsidie uit de STAP-regeling. STAP is de afkorting van STimulering ArbeidsmarktPositie.

Aanvraagtijdvak overgeslagen

In november 2022 schreven we al dat de overheid de STAP-regeling aan ging passen (STAP-regeling verbeterd) en dat in verband daarmee het aanvraagtijdvak januari 2023 niet zou worden opengesteld. Gisteren zijn de wijzigingen gepubliceerd in de Staatscourant.

De belangrijkste voorwaarden van de STAP-regeling beschrijven we in ons artikel Subsidie voor studiekosten (STAP). De STAP-regeling vervangt de per 1 januari 2022 vervallen fiscale aftrekpost voor scholingsuitgaven.

De wijzigingen

Met de volgende wijzigingen wordt de STAP-regeling verbeterd.

  • Per kalenderjaar worden per scholingsactiviteit van een opleider maximaal 300 keer subsidie toegekend (verleningsgrens). Na overschrijding van dit maximum wordt de opleiding tijdelijk verwijderd uit het scholingsregister.
  • De Minister van SZW kan bij misbruik opleidingen en opleiders uitsluiten van de STAP-regeling.
  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om cursisten aan te trekken, worden verzocht die activiteiten te staken. Zo niet, dan wordt de opleiding uit het scholingsregister geschrapt.
  • Na iedere aanvraagperiode wordt informatie bekend gemaakt over de verstrekte STAP-subsidies.
  • De definitie “lesmateriaal” wordt vervangen door “literatuur of middelen”, zodat alleen literatuur en veiligheidsmateriaal wordt gesubsidieerd.

Andere artikelen