STAP-regeling verbeterd

Gepubliceerd op: 30 november 2022

Het Kabinet gaat de subsidieregeling voor scholing verbeteren (STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie). Dit blijkt uit een recente brief van de Ministers van Sociale zaken en van Onderwijs.

We beschrijven de STAP-regeling in ons artikel Subsidie voor studiekosten (STAP).De regeling is op 1 maart 2022 van kracht geworden en er is sindsdien gretig gebruik van gemaakt. Op een aantal punten moet de regeling echter strenger en strakker:

  • aanpak misbruik en oneigenlijk gebruik;
  • scholing toesnijden op arbeidsmarktrelevantie;
  • toegankelijkheid voor (kleine) aanbieders van scholing;
  • verbeteren van de aanvraagprocedure.

Aanpak misbruik en oneigenlijk gebruik

Dit betreft enerzijds een intensieve inzet van de Toetsingskamer vanuit het Ministerie van SZW, die toetst of opleidingen voldoen aan de STAP-doelstelling en aan de subsidievoorwaarden. Anderzijds moet de kwaliteitsbewaking door keurmerken (NRTO en CEDEO) worden verbeterd. Als derde maatregel wordt het aantal STAP-subsidies per opleiding begrensd.

Arbeidsmarktrelevantie

De STAP-regeling kenmerkt zich met een grote keuzevrijheid ten aanzien van de te volgen scholing. Gebleken is echter dat de gekozen scholing niet altijd passend is voor de situatie op de arbeidsmarkt. De Toetsingskamer gaat hier naar kijken en richt zich daarbij op het “grijze” gebied (het non-formele aanbod van opleidingen).

Kleine aanbieders

Kleine aanbieders hebben vaak geen toegang tot de STAP-regeling omdat ze niet zijn aangesloten bij een keurmerk of erkenning, vaak omdat dit te duur is. Met het oog hierop wordt het aantal keurmerken uitgebreid.

Aanvraagprocedure

Problemen met de aanvraagprocedure zijn dat geïnteresseerden vaak lang moeten wachten en dat de beschikbare middelen door de grote toeloop snel zijn uitgeput. Er wordt gewerkt aan veranderingen in het aanvraagproces waardoor lange wachtrijen worden voorkomen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.