Vrijwilligersregeling verhoogd

Gepubliceerd op: 6 oktober 2023

Met ingang van 2024 worden de bedragen van de vrijwilligersregeling verhoogd.

Indexering

De bedragen van de vrijwilligersregeling worden sinds een paar jaar geïndexeerd op basis van de tabelcorrectiefactor. Maar deze indexering wordt pas geëffectueerd zodra afgerond sprake is van een stijging met € 100.

Met ingang van 1 januari 2024 mag aan een vrijwilliger maximaal onbelast worden vergoed een bedrag van € 2.100 per jaar (dit was € 1.900) en € 210 per maand (dit was € 190). Aan beide bedragen moet worden voldaan en dit moet op “kasbasis” worden beoordeeld. Het is daardoor niet toegestaan om bijvoorbeeld één keer per jaar € 2.100 belastingvrij uit te betalen aan de vrijwilliger. Ook is van belang dat alle vergoedingen en alle verstrekkingen (in natura) in aanmerking moeten worden genomen.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft in een Kamerbrief aangegeven dat hij een verdere verhoging, dan die op basis van de indexering, niet nodig acht.

Organisatie

Niet elke organisatie mag de vrijwilligersregeling toepassen. De vrijwilligersregeling is alleen van toepassing op werkzaamheden die vrijwilligers verrichten voor:

  • een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
  • een sportorganisatie;
  • elk ander lichaam, mits niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld.

De vrijwilligersregeling kan derhalve (onder andere) niet worden toegepast door natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF) en niet door commerciële instellingen, die niet kwalificeren als sportorganisatie.

Vrijwilliger

Een vrijwilliger is iemand die niet bij wijze van beroep arbeid verricht. De in totaal ontvangen vergoedingen en verstrekkingen mogen niet in verhouding staan tot de omvang en het tijdsbeslag van het verrichte werk.

Daar is in elk geval aan voldaan wanneer het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen per uur niet hoger is dan € 5 (tot 23 jaar: € 2,75, met ingang van 2024 wordt dit verhoogd naar € 3,25; zie ons artikel Uurtarief vrijwilligersregeling omhoog).

Meer informatie over de vrijwilligersregeling vind je in onze factsheet.

Andere artikelen