Uurtarief vrijwilligersregeling omhoog

Gepubliceerd op: 25 oktober 2023

Met ingang van 2024 wordt het uurtarief voor de vrijwilligersregeling verhoogd met € 0,50. Maar alleen voor de jeugdige vrijwilligers. Dit schrijft Staatssecretaris Van Rij in een brief.

Uurtarief

Dit uurtarief wordt gehanteerd om te beoordelen of iemand, voor de fiscale vrijwilligersregeling, kwalificeert als vrijwilliger. Een vrijwilliger is namelijk iemand die zijn of haar werkzaamheden niet beroepsmatig verricht. Een (jonge) vrijwilliger van wie de ontvangen beloning per gewerkt uur niet meer bedraagt dan € 2,75 wordt aangenomen dat het werk niet beroepsmatig wordt verricht. Met ingang van 2024 wordt deze € 2,75 verhoogd naar € 3,25.

Deze uurtarieven vinden we niet terug in de wet. Het betreft de invulling door de Belastingdienst van het wettelijke criterium “niet bij wijze van beroep arbeid verricht”. Daarmee zijn de tarieven de safe haven, maar een hoger uurtarief hoeft nog niet te betekenen dat geen sprake is van een vrijwilliger.

Jong

Een logische vraag is: wat is jong? In het kader van de vrijwilligersregeling hebben we het over personen jonger dan 21 jaar. Voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder geldt dat het uurtarief niet meer mag bedragen dan € 5,00. Dit bedrag wordt NIET verhoogd. De verhoging voor alleen de jonge vrijwilligers wordt onderbouwd met het argument dat daarmee jongeren worden gestimuleerd om (meer) vrijwilligerswerk te gaan doen. Je mag zelf bepalen wat je van deze onderbouwing vindt.

Maand- en jaarbedrag

In ons artikel Vrijwilligersregeling verhoogd hebben we al uitgelegd dat het maand- en jaarbedrag van de vrijwilligersregeling met ingang van 2024 wordt verhoogd naar € 210/€ 2.100. Deze aanpassing geldt zowel voor de jonge als voor de oudere vrijwilligers.

In dit artikel beschrijven we ook welke organisaties de vrijwilligersregeling mogen toepassen.

Tot slot vermelden we dat voor alle “tarieven” (zowel het uurtarief als het maand- en jaarbedrag) moet worden gekeken naar alles wat de vrijwilliger ontvangt. Dus niet alleen naar bedragen in geld, maar ook naar alle verstrekkingen in natura.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.