Op zoek naar een aftrekpost

Gepubliceerd op: 13 november 2017

Heb je een bonus gekregen? Of je overuren uit laten betalen? Of om een andere reden dit jaar een hoger inkomen uit werk en woning? Dan kan het interessant zijn om in 2017 nog op zoek te gaan naar een aftrekpost. Dat geldt ook wanneer je voorziet dat je inkomen in 2018 lager is. Het kan dan immers interessant zijn om aftrekposten nog in 2017 te effectueren.

Hypotheekrente vooruitbetalen

Een nog steeds veel voorkomende aftrekpost is de rente op de eigen woningschuld. Meestal aangeduid als de hypotheekrente. De meeste mensen betalen elk jaar de rente die betrekking heeft op dat jaar. Maar vaak vindt de bank het geen probleem dat je hypotheekrente vooruit betaalt.

Zo lang de vooruitbetaalde hypotheekrente een periode betreft van maximaal 6 maanden, valt de aftrekpost in het jaar waarin je vooruit betaalt. Het jaar erna beslaat je aftrekpost slechts de rente over de andere 6 maanden. Of je moet ook dan weer 6 maanden vooruitbetalen.

Giften concentreren

Giften aan het Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn een aftrekpost. Maar dan moet het totaal van je giften wel hoger zijn dan de drempel. Als je elk jaar (ongeveer) dezelfde giften doet, kun je overwegen die in januari en december van hetzelfde jaar te doen.

Stel je inkomen bedraagt € 45.000. De drempel voor de giftenaftrek is 1% van het inkomen. De eerste € 450 aan giften mag je niet aftrekken.
Als je in een jaar € 1.000 aan giften doet, mag je aftrekken: € 1.000 -/- € 450 = € 550.

Doe je elk jaar € 1.000 aan giften, dan trek je elk jaar € 550 af. Als je de giften echter in hetzelfde kalenderjaar doet (bijvoorbeeld in januari en december), is je aftrekpost: € 2.000 -/- € 450 = € 1.550. Dat is € 450 meer aftrek dan wanneer de giften elk jaar doet. Het jaar erna doe je geen giften en heb je geen aftrekpost.

LET OP: de giften zijn ook niet aftrekbaar voor zover ze in een jaar meer bedragen dan 10% van je inkomen. Je moet dus goed uitrekenen hoe hoog je aftrekpost mag zijn.

Er is nog een manier om de drempel en het maximum van de giftenaftrek te ontlopen. Dan giet je de jaarlijkse giften in de vorm van een periodieke uitkering. Je moet de giften dan wel minstens 5 jaar doen. Een periodieke gift leg je tegenwoordig eenvoudig vast met een formuliertje van de Belastingdienst.

Een periodieke gift is ook aftrekbaar wanneer de begunstigde een vereniging met minstens 25 leden is. Een mooie manier om de Belastingdienst fiks te laten meebetalen aan de financiële steun die je aan een vereniging geeft.

Begin dit jaar schreven we dat 2017 misschien de laatste mogelijkheid zou zijn om periodieke giften af te trekken. Voor zover nu bekend, wordt deze aftrekpost voor 2018 nog niet geschrapt.

Ben je DGA, dan kun je kiezen waar je de aftrek van je giften realiseert.

Lijfrentepremie

Een andere mogelijke aftrekpost betreft lijfrentepremie (of inleg op een lijfrente spaarrekening). Dergelijke premies/inleg mag je aftrekken als je een pensioentekort hebt. Of als je dat in de afgelopen 7 jaren hebt gehad. VWGNijhof rekent graag voor je uit welke jaar- en reserveringsruimte je nog mag benutten.

De uitkeringen uit de lijfrenteverzekering of -spaarrekening worden uiteraard met inkomstenbelasting belast. Bij een goede financiële planning kan dit voordelig voor je uitpakken. Zeker met de dalende belastingtarieven in het vooruitzicht.

Regeerakkoord

Als het regeerakkoord wordt uitgevoerd, verdwijnt de fiscale “muziek” een beetje uit de aftrekposten. Het lijkt er namelijk op dat die vanaf 2019 alleen nog maar geëffectueerd kunnen worden tegen het basistarief (het laagste van de 2 tarieven die voor de inkomstenbelasting zullen worden gehanteerd).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.