DGA kan giftenaftrek kiezen

Gepubliceerd op: 24 maart 2016

giftenaftrek vpb VWGNijhof

Giften zijn aftrekbaar, ook van de winst waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd. De voorwaarden voor deze aftrek beschrijven wij in ons artikel Giftenaftrek in de Vpb.

Giftenaftrek kiezen

In dit artikel schrijven wij ook dat wanneer een gift (met name) is ingegeven door de persoonlijke behoeften van de directeur-(groot)aandeelhouder (DGA) van de B.V., die gift zou moeten leiden tot een dividenduitkering, gevolgd door een gift vanuit het privévermogen van de DGA.

In een beleidsbesluit heeft de Staatssecretaris van Financiën echter goedgekeurd dat een gift door een B.V., die voldoet aan de voorwaarden voor de giftenaftrek, niet als een uitdeling wordt aangemerkt. De giftenaftrek wordt dan geëffectueerd in de aangifte vennootschapsbelasting van de B.V.

Dat betekent dat de DGA kan kiezen of giften worden afgetrokken van zijn inkomen voor de inkomstenbelasting of van de winst waarover de B.V. vennootschapsbelasting betaalt. De DGA kan de giftenaftrek daarmee optimaliseren:
– laat hij de B.V. de gift betalen, dan is die aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting (en bij meerdere B.V.’s, die geen deel uitmaken van een fiscale eenheid, kunnen de giften uiteraard ook over die B.V.’s worden verdeeld);
– betaalt de DGA de gift zelf, dan vindt de giftenaftrek plaats in zijn aangifte inkomstenbelasting.

De optimale verdeling van uw giftenaftrek is uiteraard afhankelijk van uw specifieke situatie. De adviseurs van VWGNijhof helpen u graag bij het bepalen van dit optimum.

Periodieke giften

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de inkomstenbelasting is de giftenaftrek gebonden aan een drempel. De inkomstenbelasting biedt echter de mogelijkheid om aan de drempel te ontkomen. De gift moet dan in de vorm van een periodieke gift worden gegoten. Ook dit is een mogelijkheid om de giftenaftrek te optimaliseren. De voorwaarden voor een periodieke gift beschrijven wij in ons artikel Periodieke gift.

Vereniging

Periodieke giften zijn niet alleen aftrekbaar voor de heffing van inkomstenbelasting wanneer ze worden gedaan aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), maar ook wanneer ze worden gedaan aan:
– een vereniging;
– met volledige rechtsbevoegdheid;
– en tenminste 25 leden;
– die niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen of daarvan is vrijgesteld.

De aftrek van periodieke giften biedt verenigingen een mooie mogelijkheid voor de fiscaal vriendelijke financiering van bijvoorbeeld de aanleg of vervanging van een (kunst)grasveld, (nieuw)bouw van de kantine of iets dergelijks.

Andere artikelen