Op het laatste moment box 3 uit en de BV in

Gepubliceerd op: 4 oktober 2017

Als je beleggingsvermogen in een BV wilt onderbrengen, doe je dat bij voorkeur net voor de jaarwisseling. De reden om je vermogen in een BV onder te brengen, is het ontlopen van de hoge heffing van inkomstenbelasting in box 3. Zie ons artikel “Box 3 in 2017: u kunt de schade nog beperken“. De jaartallen mag je met 1 verhogen. Dan past het artikel prima op de situatie in 2017/2018. De belastingplannen voor 2018 bevatten op dit punt namelijk geen wijzigingen.
In plaats van een BV kun je box 3 ook volledig legaal ontwijken met een open fonds voor gemene rekening (OFGR).

Box 3: peildatum

De heffingsgrondslag voor box 3 wordt bepaald op 1 januari van elk jaar. Om de heffing van box 3 te ontlopen, moet je het beleggingsvermogen dus vóór 1 januari inbrengen in de BV (of in het OFGR).
Doordat in de BV en het OFGR het daadwerkelijk met het beleggingsvermogen behaalde rendement wordt belast, is het voordelig om de inbreng te effectueren zo dicht mogelijk vóór de jaarwisseling.

Fraus legis

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs beslist dat bij de inbreng van beleggingsvermogen op 31 december 2012 geen sprake was van fraus legis. Fraus legis is het juridische woord voor misbruik van recht.

De zaak betreft een 79-jarige, die eind 2012 een BV opricht en daarin een bedrag van € 1.500.000 aan agio stort. Dit bedrag wordt op 31 december 2012 op de kwaliteitsrekening van een notaris gestort. Vanaf die rekening stort de notaris het bedrag op 21 januari 2013 op de bankrekening van de BV.

Volgens de Belastingdienst hoorde het gestorte bedrag op 1 januari 2013 nog tot de grondslag van box 3. De Belastingdienst geeft daarvoor twee argumenten:

  • het bedrag behoort feitelijk nog tot het vermogen van belanghebbende;
  • het oprichten van een BV door een 79-jarige persoon en het storten kort voor de peildatum van box 3 had enkel tot doel om de heffing van inkomstenbelasting in box 3 te ontwijken (oftewel: misbruik van recht).

De rechtbank maakt met deze argumenten terechte kort metten. Door de storting op de kwaliteitsregeling van de notaris, met de opdracht het volledige bedrag door te storten als agio, behoorde het niet meer tot het vermogen van de 79-jarige.

En de wetgever heeft voor box 3 bewust gekozen voor een systeem met één peildatum. Onderdeel van dat systeem zijn regels die het zogeheten “boxhoppen” moeten voorkomen. Met boxhoppen wordt gedoeld op het net voor de peildatum aan box 3 onttrekken van vermogen dat kort na de peildatum weer terugkomt in box 3.

Inbreng onderneming

Als je een onderneming geruisloos in een BV wilt brengen, is 1 oktober een fatale datum. De inbreng mag fiscaal terugwerken naar 1 januari wanneer een intentieverklaring of voorovereenkomst vóór 1 oktober bij de Belastingdienst is geregistreerd. Deze datum is inmiddels gepasseerd, maar er komt weer een nieuw jaar, met nieuwe kansen.

Andere artikelen