Fonds voor gemene rekening: iets voor u?

Gepubliceerd op: 15 augustus 2017

Het Ministerie van Financiën bevestigt dat sprake is van een explosieve toename van het aantal aanvragen van fiscale nummers voor fondsen voor gemene rekening.

Vlucht uit box 3

Een oorzaak van deze toename kan zijn de vlucht vanuit box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) naar box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). In box 3 betaal je belasting over een forfaitair rendement. Als je het vermogen van box 3 overbrengt naar box 2 wordt de belasting berekend over het rendement dat je daadwerkelijk behaalt. Als je werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement, levert de switch naar box 2 je een soms fors belastingvoordeel op. VWGNijhof rekent het je graag voor.

Maar op zich heb je dan niet persé een fonds voor gemene rekening nodig. Je kunt het vermogen misschien net zo goed onderbrengen in een BV. Dan werk je met een rechtsvorm die een stuk bekender is. En je kunt een BV helemaal in je eentje bestieren. Nadeel is wel dat je de statuten moet laten vastleggen in een notariële akte. En je moet jaarlijks wat gegevens deponeren bij het handelsregister.

UBO-register

Veel meer voor de hand ligt dat het grote aantal nieuwe fondsen voor gemene rekening wordt veroorzaakt door het op korte termijn in Nederland in te voeren UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. In het Nederlands: de uiteindelijk gerechtigde. Op grond van Europese regelgeving (de vierde antiwitwasrichtlijn) moeten alle lidstaten van de Europese Unie een register in het leven roepen. Daarin worden de uiteindelijk voor 25% of meer tot rechtspersonen gerechtigde natuurlijk personen geregistreerd.

Een fonds voor gemene rekening is niet een rechtspersoon. Daardoor zou de UBO van een fonds voor gemene rekening zich niet via het UBO-register bekend hoeven te maken. Een fonds voor gemene rekening hoeft ook geen gegevens bij het handelsregister te deponeren. Natuurlijk hoef je helemaal geen criminele bedoelingen te hebben als je informatie over je vermogen niet op straat wilt hebben liggen.

Fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening is niet meer dan een afspraak tussen twee of meer personen. De afspraak houdt in dat je samen met je medeparticipanten vermogen belegt en de opbrengsten deelt. Het fonds voor gemene rekening is civielrechtelijk niet geregeld. De afspraken mogen onderhands worden vastgelegd. Grotere fondsen voor gemene rekening kennen vaak een wat complexere structuur, waarin bijvoorbeeld stichtingen het belegde vermogen beheren en bewaren.

Om het fonds belastingplichtig te laten zijn voor de vennootschapsbelasting moet het open zijn. Dat betekent dat de participaties kunnen worden verhandeld zonder dat alle participanten daar hun toestemming voor moeten geven. De Belastingdienst stelt de voorwaarde dat één participant niet 90% of meer van het fonds in handen mag hebben. Minderjarige kinderen en in gemeenschap van goederen gehuwde partners tellen niet als een aparte participant. Als je meerderjarige kinderen wilt laten participeren, mag je hen de daarvoor nodige middelen niet lenen.

Net als een BV kan een open fonds voor gemene rekening in het kader van de vennootschapsbelasting worden opgetuigd als fiscale beleggingsinstelling (fbi) of als vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi). Voor het depositogarantiestelsel is een open fonds voor gemene rekening geen zelfstandige entiteit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw vermogen onder te brengen in een BV of open fonds voor gemene rekening? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.