Minimumloon in 2018

Gepubliceerd op: 5 maart 2018

Elke werknemer moet tenminste het minimumloon uitbetaald krijgen. Dat was altijd al zo, maar in 2018 zijn wat regels rond het minimumloon aangepast. We zetten de belangrijkste regels voor je op een rij.
LET OP: de CAO kan afwijken van de wettelijke regels.

Wettelijk minimumloon 2018

Het minimumloon is voor 2018 weer verhoogd. Voor het eerste halfjaar van 2018 gelden de volgende bedragen:

Leeftijd

Percentage

Per maand

Per week

22 jaar en ouder

100%

€‎ 1.578,00

€‎ 364,15

21 jaar

85%

€‎ 1.341,30

€‎ 309,55

20 jaar

70%

€‎ 1.104,60

€‎ 254,90

19 jaar

55%

€‎ 867,90

€‎ 200,30

18 jaar

47,5%

€‎ 749,55

€‎ 172,95

17 jaar

39,5%

€‎ 623,30

€‎ 143,85

16 jaar

34,5%

€‎ 544,40

€‎ 125,65

15 jaar

30%

€‎ 473,40

€‎ 109,25

Uiteraard hebben werknemers daarnaast recht op minstens 8% vakantietoeslag.

Het minimumloon voor 18- tot 22-jarigen wordt stapsgewijs verhoogd. Werkgevers worden gecompenseerd met een loonkostenvoordeel. Zie ons artikel over dit onderwerp.

Uurloon

De wet stelt het minimumloon vast per maand, per week en per dag. Als je het minimum uurloon wilt bepalen, moet je het maandloon delen door het aantal uren van een volle werkweek in jouw branche. Een 22-jarige in een branche waar een fulltime werkweek 36 uur bedraagt, heeft een bruto minimum uurloon van:‎ € 364,15/36 = € 10,12.

Overuren

Ook voor overuren moet een werknemer ingaande 2018 minstens het minimumloon ontvangen. En hij ontvangt ook over deze uren de minimum vakantietoeslag van 8%.

Een werknemer met een 40-urige werkweek, die in een week 10 uren overwerkt, heeft die week recht op een loon van minimaal 125% van het minimum weekloon.

Daadwerkelijk uitbetalen

Het minimumloon moet je daadwerkelijk giraal aan de werknemer uitbetalen. Als je de werknemer meer betaalt dan het wettelijk minumumloon, mag je het meerdere wel contant uitbetalen. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Uiteraard betaal je de werknemer niet de hiervoor genoemde bedragen. Dat zijn immers de bruto bedragen. De werkgever moet daar loonheffingen en het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie op inhouden. Het na die inhoudingen resterende netto bedrag moet giraal aan de werknemer worden uitbetaald.

Voor alle arbeidsrelaties

Het minimumloon geldt vanaf 2018 voor alle overeenkomsten tegen een beloning, niet alleen voor arbeidsovereenkomsten. Opdrachtgevers moeten hiermee terdege rekening houden. Zie ook ons artikel van eind vorig jaar over dit onderwerp.

Controle

De controle op de regels rond het minimumloon wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW. Deze instantie kan fikse boetes uitdelen aan werkgevers (genoemd worden de maximale boetebedragen):

  • € 12.000 als de loonstrook niet klopt en/of je niet kunt aantonen hoeveel loon en/of vakantiegeld je hebt betaald, cq. hoeveel uren je werknemer heeft gewerkt;
  • € 10.000 per werknemer als je te weinig loon betaalt;
  • € 1.250 als je het loon contant uitbetaalt;
  • € 2.000 per werknemer als je te weinig vakantiegeld betaalt;
  • een dwangsom van € 400 per werknemer per dag wanneer je niet binnen 4 weken alsnog betaalt.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.