Uitbreiding minimumloon: extra verplichting opdrachtgever

Gepubliceerd op: 16 november 2017

Het wettelijk minimumloon geldt vanaf 1 januari 2018 voor elke overeenkomst tegen beloning. Niet alleen voor arbeidsovereenkomsten met werknemers.

Wat betekent dit voor de opdrachtgever?

Tenminste minimumloon

Al decennia lang bepaalt de wet wat een werknemer in Nederland minimaal aan loon en vakantietoeslag moet ontvangen. Met ingang van 1 januari 2018 geldt het minimumloon en -vakantietoeslag ook bij de beloning van de overuren die werknemers maken. Dit kan een verhoging van de loonkosten tot gevolg hebben.

Je moet minstens het minimumloon en -vakantietoeslag daadwerkelijk aan je werknemer uitbetalen. Dat geldt vanaf 2018 ook voor de overuren. Je mag de regels niet ontwijken door op het loon kosten in te houden, bijvoorbeeld voor aan de werknemer verstrekte huisvesting, kleding en dergelijke. Het minimumloon mag ook niet worden ondermijnd door het (bruto) uit te ruilen (bijvoorbeeld in een zogeheten cafetariaregeling).

De CAO van je branche kan bepalen dat je werknemer een hoger loon moet ontvangen dan het wettelijke minimumloon.

De rijksoverheid legt de nieuwe regels uit in een factsheet.

Opdrachtnemers

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt het minimumloon ontlopen door werknemers te ontslaan en hen vervolgens het werk als ZZP-er uit te laten voeren.

Opdrachtnemers die op basis van een overeenkomst tegen een beloning werken, moeten vanaf 1 januari 2018 minstens het minimumloon verdienen. Deze overeenkomst kan een overeenkomst van opdracht zijn, maar bijvoorbeeld ook een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

Zelfstandige ondernemers en beroepsbeoefenaren zijn uitgezonderd, aangezien zij een andere positie hebben op de arbeidsmarkt.

Verplichtingen

Wat moet je als opdrachtgever doen?

  1. Check de overeenkomsten met je opdrachtnemers. Blijkt uit de overeenkomst namelijk dat je voor de gewerkte uren minder dan het minimumloon (en vakantietoeslag) uitbetaalt, dan moet je voor 1 januari 2018 het contract met de opdrachtnemer aanpassen.
  2. Zorg ook voor een goede registratie van het aantal uren dat de opdrachtnemer voor je aan het werk is en de beloning die daar tegenover staat. Uit jouw administratie moet namelijk blijken dat je de opdrachtnemer gemiddeld minstens het minimumloon (en vakantietoeslag) betaalt voor het aantal uren dat hij of zij werkt aan een opdracht.

Minimumloon per uur

Het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren van een volledige werkweek. Per 1 janauri 2018 bedraagt het bruto minimum uurloon (exclusief de vakantietoeslag van 8%):

Leeftijd 36uur/week 38 uur/week 40 uur/week
22 en ouder € 10,12 € 9,59 € 9,11
21 € 8,60 € 8,15 € 7,74
20 € 7,09 € 6,71 € 6,38
19 € 5,57 € 5,28 € 5,01
18 € 4,81 € 4,56 € 4,33
17 € 4,00 € 3,79 € 3,60
16 € 3,50 € 3,31 € 3,15
15 € 3,04 € 2,88 € 2,74

Factsheets

Om opdrachtgevers en opdrachtnemers te informeren over de uitbreiding van het minimumloon naar elke overeenkomst tegen beloning, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee factsheets uitgebracht: de factsheet minimumloon voor opdrachtgevers en de factsheet minimumloon voor opdrachtnemers.

Andere artikelen