Minimumloon 18-22-jarigen verhoogd

Gepubliceerd op: 6 maart 2017

minimumloon minimumjeugdloon 2017 VWGNijhof

Met ingang van 1 juli 2017 wordt het minimumloon voor jeugdigen tussen 18 en 22 jaar verhoogd. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel daartoe onlangs aanvaard. Voor werknemers van 21 en 22 jaar oud gaat het gewone wettelijk minimumloon gelden (het volwassenenminimumloon). Het minimumjeugdloon voor 15- tot 18-jarigen blijft ongewijzigd.

Minimumloon

De verhoging van het wettelijk minimumloon verloopt als volgt. In de tabel vindt u het minimumjeugdloon als een percentage van het volwassenenminimumloon. Het minimumloon voor volwassenen bedraagt per 1 januari 2017 bruto per maand: € 1.551,60.

tot 1/7/2016 per 1/7/2017 Na 2e verhoging
18 jaar 45,5% 47,5% 50%
19 jaar 52,5% 55% 60%
20 jaar 61,5% 70% 80%
21 jaar 72,5% 85% 100%
22 jaar 85% 100% 100%

Sommige CAO’s vermelden het minimumloon. Als dat lager is dan het per 1 juli 2017 geldende verhoogde minimumjeugdloon, gaat het wettelijke minimumloon voor op het in de CAO vermelde minimumloon.

Uitzondering: BBL

De Minister kan een uitzondering maken voor leer-werkplekken in het middelbaar beroepsonderwijs.

Stukloon

Werkgevers die stukloon betalen, moeten straks omgerekend minstens het wettelijk minimumloon betalen. Dat geldt ook ten aanzien van werknemers die langzamer werken dan het gemiddelde. Dit kan een reden zijn om niet langer met stukloon te werken, maar alle werknemers per gewerkt uur precies het wettelijk minimumloon te gaan betalen.

Hogere loonkosten

Voor de verhoging van het minimumloon geldt geen overgangsrecht voor werkgevers die al jongeren in dienst hebben.

Het logische gevolg voor ondernemers die werken met 18- tot 22-jarigen is uiteraard dat de loonkosten stijgen. Het hardst voor werknemers van 22 jaar. Deze werknemers worden ingaande 1 juli in één klap maar liefst ongeveer 17,5% duurder. Maar de grootste stijging zit bij de 21-jarigen: in twee stappen ruim 37%.

Ondernemers die met 18- tot 22-jarigen werken, doen er verstandig aan om de hogere loonkosten te verwerken in hun begroting en kostprijsberekening(en) voor 2017.

Tegemoetkoming (minimumjeugdloonvoordeel)

Voor de hogere loonkosten ontvangt de werkgever een tegemoetkoming. Per 1 januari 2018 wordt, naast de al aangekondigde loonkostenvoordelen (zie onze factsheet Loonkostenvoordelen), een loonkostenvoordeel ter compensatie van het hogere minimum(jeugd)loon ingevoerd: minimumjeugdloonvoordeel.

Deze tegemoetkoming wordt, net als het lage inkomensvoordeel, automatisch uitbetaald aan werkgevers die er recht op hebben. De gegevens daarvoor worden ontleend aan de ingediende loonaangiften. Het gaat om de volgende gegevens:

  • de leeftijd van de werknemer op 31 december van het vorige kalenderjaar;
  • het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar.

De uitbetaling van het minimumjeugdloonvoordeel geschiedt pas in de tweede helft van 2019. Omdat de verhoging van het minimumjeugdloon al op 1 juli 2017 ingaat, bedraagt het minimumjeugdloonvoordeel voor 2018 wel 150%.

De compensatie zal bij benadering voor 2018 bedragen:

compensatie per uur maximaal per jaar
18 jaar € 0,23 € 478,40
19 jaar € 0,28 € 582,40
20 jaar € 1,02 € 2.121,60
21 jaar € 1,58 € 3.286,40

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.