Elektronische diensten aan particulieren

Gepubliceerd op: 22 maart 2016

MOSS ebook VWGNijhof elektronische diensten

Ondernemers die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten aan particulieren, moeten sinds 1 januari 2015 de BTW over deze prestatie afdragen in de lidstaat van de Europese Unie waar de afnemende particulier woont. Dat kan via het daarvoor in het leven geroepen Mini OneStop Shop systeem (ook wel bekend als MOSS). Maar de ondernemer kan er natuurlijk ook voor kiezen om de verschuldigde BTW rechtstreeks in de betreffende EU-lidstaat aan te geven en af te dragen.

Elektronische diensten

Elektronische diensten worden, de naam zegt het al, volledig via elektronische weg verricht. De nadere definitie in de wet luidt als volgt:
– het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud op afstand van programma’s en uitrustingen;
– de levering van software en de bijwerking ervan;
– de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van databanken;
– de levering van muziek of films, van spelen, met inbegrip van kans- of gokspelen, en van uitzendingen of manifestaties op het gebied van politiek, cultuur, kunst, sport, wetenschappen of ontspanning;
– de levering van onderwijs op afstand.

Deze definitie is niet uitputtend. Dat betekent dat ook andere volledig elektronisch verrichte diensten kwalificeren als elektronische diensten.

MOSS

Het MOSS-systeem regelt dat een ondernemer zich niet in elke afzonderlijke lidstaat van de EU hoeft te melden om daar de BTW af te dragen. Afdracht van de BTW op elektronische diensten aan particulieren woonachtig in andere lidstaten vindt plaats in de lidstaat waar de ondernemer is gevestigd. Dit geschiedt via een speciaal internetportaal. De lidstaten verrekenen vervolgens onderling de BTW.

Ondernemers die buiten de EU zijn gevestigd en elektronische diensten verrichten aan particulieren in de EU kunnen zich bij één van de lidstaten melden om daar via het MOSS-systeem voor alle lidstaten de BTW af te dragen.

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de vraag of buitenlandse aanbieders van elektronische diensten de in Nederland verschuldigde BTW wel echt in Nederland afdragen. Dit blijkt uit onlangs beantwoorde vragen afkomstig van het Tweede Kamerlid Bashir. Staatssecretaris Wiebes antwoordt dat dit onderdeel is van de reguliere controles door de Belastingdienst. Maar of wetgeving (en de uitvoering daarvan) de digitale ontwikkelingen (voldoende) kunnen bijhouden, is zeer de vraag. De zorgen van de Kamer lijken vooral de aanbieders van buiten de EU te betreffen. In vraag 9 wordt specifiek gevraagd naar de positie van Google Adwords.

Kleine webwinkel

De verplichting om de BTW af te dragen in de lidstaat van de EU waar de afnemende particulier woont geldt ongeacht de omvang van de omzetten in die lidstaat. Het idee om daarvoor een drempel in te voeren, zie ook ons artikel BTW-drempel kleine webwinkel, heeft nog niet tot een wettelijke maatregel geleid.

Afnemer is ondernemer

Wanneer de afnemer in het kader van de heffing van BTW ondernemer is, doet het probleem zich niet voor. De BTW over elektronische diensten aan ondernemers moet ook worden afgedragen in de lidstaat van de EU waar de afnemer woont of is gevestigd. Maar in dat geval wordt de heffing verlegd naar de afnemende ondernemer, die deze BTW in zijn binnenlandse aangifte verwerkt.

Levering van goederen

Het MOSS-systeem geldt alleen bij telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Voor andere diensten aan particuliere afnemers moet de ondernemer zich mogelijk wel melden bij de fiscus van de EU-lidstaat waar de particuliere afnemer woont.

Als vanuit een (web)winkel goederen worden geleverd aan in een andere lidstaat van de EU woonachtige particulieren, geldt het systeem van de afstandsverkopen. Dit systeem wordt uitgelegd in ons artikel BTW bij verkoop aan buitenlandse particulieren. In het kader van de regeling voor afstandsverkopen gelden wel drempels. Zie ook ons artikel BTW bij levering aan particulieren.

Levering van goederen aan ondernemers in andere EU-lidstaten kwalificeren meestal als intracommunautaire leveringen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.