BTW bij levering aan particulieren

Gepubliceerd op: 12 oktober 2015

20151012_afstandsverkopen_Frankrijk_BTW_VWGNijhof

Verkoopt u, al dan niet via uw webwinkel, goederen aan Franse particulieren? Dan moet u zich in 2016 eerder bij de Franse fiscus melden om daar aan uw TVA-verplichtingen te voldoen (TVA – Taxe sur la Valeur Ajoutée – is de Franse BTW). Frankrijk heeft namelijk aangekondigd de drempel voor afstandsverkopen te verlagen van € 100.000 naar € 35.000.

Hoofdregel bij de levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd of verzonden, is dat de BTW moet worden afgedragen in het land waar de goederen zich bevinden bij de start van het vervoer of de verzending. Goederen die vanuit Nederland worden verzonden, zijn derhalve met Nederlandse BTW belast. Als de goederen naar een buitenlandse ondernemer worden vervoerd of verzonden, geschiedt de heffing van Nederlandse BTW meestal tegen het tarief van 0% (intracommunautaire levering of uitvoer). Maar als de afnemer geen ondernemer is, moet afhankelijk van de aard van het geleverde goed het algemene tarief (21%) of het verlaagde tarief (6%) in rekening worden gebracht.

De bedoeling van de BTW is om de belasting te laten drukken op het verbruik (de consumptie) van de geleverde prestatie. Het verbruik van naar het buitenland vervoerde of verzonden goederen vindt plaats in het buitenland. Volgens het systeem van de BTW zou op die goederen derhalve niet de Nederlandse, maar de buitenlandse BTW moeten drukken. Daarom geldt voor aan niet-ondernemers geleverde goederen de uitzondering die bekend is als de regeling voor afstandsverkopen.

Als goederen:
– worden geleverd aan afnemers in een andere EU-lidstaat, die geen BTW-identificatienummer hebben EN
– de goederen worden in verband met de levering door of in opdracht van de leverende ondernemer vervoerd of verzonden,
dan moet de BTW worden afgedragen in de EU-lidstaat waar de afnemer van het goed woont of is gevestigd.
De uitzondering voor afstandsverkopen is echter niet eerder van toepassing dan nadat het totaal van de leveringen een voor elke EU-lidstaat afzonderlijk vastgestelde drempel hebben overschreden. Deze drempelbedragen gelden per kalenderjaar. U vindt ze hier. Zo lang uw afstandsverkopen de drempels niet overschrijden, blijft u Nederlandse BTW berekenen en afdragen.

Belangrijk nadeel van de regeling voor afstandsverkopen is uiteraard dat de ondernemer die in een andere EU-lidstaat BTW moet afdragen, wordt geconfronteerd met forse extra administratieve lasten. In veel gevallen zal immers in elke lidstaat een ter zake deskundige adviseur moeten worden ingeschakeld. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, wordt in EU-verband gewerkt aan een systeem waarbij de ondernemer die afstandsverkopen verricht, de in andere lidstaten verschuldigde BTW kan afdragen bij de fiscus van de lidstaat waar hij woont of is gevestigd. Het is niet onwaarschijnlijk dat de hiervoor genoemde drempels dan zullen worden verlaagd.

Andere artikelen