Drankje zit niet in de entreeprijs

Gepubliceerd op: 5 juli 2021

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat het pauzedrankje niet opgaat in de entreeprijs voor het bezoek aan het theater.

Eind 2023 heeft Hof Amsterdam in een vergelijkbare casus anders beslist. Zie ons artikel Pauzedrankje toch met 9% BTW.

Verlaagd BTW-tarief

Het belang ligt voor de hand. Op het theaterkaartje drukt BTW naar het verlaagde tarief (9%). De verstrekking van alcoholische dranken is onderworpen aan het normale BTW-tarief (21%).

Het theater vraagt één bedrag voor de toegang tot de voorstelling, het gebruik van de garderobe, een pauzedrankje en administratiekosten. Bij boeking wordt vermeld dat in de ticketprijs € 3,75 is begrepen voor de garderobe, het pauzedrankje en de administratiekosten.

Eén handeling?

De Rechtbank geeft aan dat de hoofdregel is dat alle prestatie voor de BTW zelfstandig moeten worden beoordeeld. Van één prestatie is sprake indien:

  • handelingen zodanig met elkaar zijn verbonden dat ze objectief gezien één ondeelbare prestatie vormen, waarvan splitsing kunstmatig zou zijn, of;
  • één handeling de hoofdprestatie vormt, terwijl de andere handelingen als meer bijkomstige prestaties het lot van de hoofdprestatie delen.

Het theater beroep zich op de tweede uitzondering. De Rechtbank oordeelt dat het pauzedrankje vanuit het perspectief van de gemiddelde bezoeker een afzonderlijk belang vormt ten opzichte van de theatervoorstelling.

Parkeerkaartjes

Recent heeft de Hoge Raad in vergelijkbare zin geoordeeld over parkeerkaartjes, waarvoor een pretpark een aparte vergoeding berekende. Mede doordat sprake is van een aparte vergoeding, oordeelt de Hoge Raad dat het parkeren niet aan het verlaagde BTW-tarief is onderworpen.

De enkele omstandigheid dat het pauzedrankje in de entreeprijs is begrepen, maakt echter niet dat sprake is van één prestatie.

Alcoholische dranken

De vraag of alcoholische dranken voor het BTW-tarief mee kunnen lopen met een andere prestatie is al eerder aan de orde geweest. We verwijzen naar ons artikelen BTW-tarief op alcohol bij lunches, Bier en wijn niet onder het verlaagde BTW-tarief en Biertje tijdens rondvaart: hoog tarief.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.