Biertje tijdens rondvaart: hoog tarief

Gepubliceerd op: 1 maart 2019

De BTW over de levering van alcoholische dranken is verschuldigd naar het hoge tarief (21%). Geregeld worden er pogingen gedaan om de drank onderdeel te laten zijn van een aan het verlaagde tarief (9%) onderworpen prestatie.

Rondvaart

Een dergelijke poging is ook aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Deze zaak betreft een rederij, die arrangementen aanbiedt. Een arrangement betreft een twee uur durende rondvaart, met viergangendiner. De (alcoholische) dranken zijn inbegrepen bij het arrangement. De rederij belast de totale vergoeding voor de arrangementen tegen het verlaagde BTW-tarief. Zij is van mening dat sprake is van een totaaldienst die inhoudt het vervoer van personen per schip.

Eén prestatie

Ook de rechtbank is van mening dat sprake is van één prestatie: het arrangement. Maar die prestatie kan niet onder het verlaagde BTW-tarief worden gerangschikt. De arrangementen kunnen niet worden gezien als het vervoeren van personen. En ze vallen ook niet onder een andere post waarop het verlaagde BTW-tarief van toepassing is. Over de hele vergoeding, die de rederij voor de arrangementen ontvangt, moet derhalve de BTW naar het hoge tarief (21%) worden afgedragen.

Voor eerdere pogingen om de levering van alcoholische danken onder het verlaagde tarief te brengen, verwijzen wij naar onze hierna aangegeven artikelen.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.