Bijzonder uitstel van betaling

Gepubliceerd op: 14 maart 2020

Wij hebben de actuele situatie rond het bijzonder uitstel van betaling beschreven in ons artikel Bijzonder uitstel van betaling – een update.

 

In ons artikel over de economische maatregelen in verband met de coronacrisis melden we de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling. Inmiddels is op de website van de Belastingdienst te vinden hoe dit uitstel moet worden aangevraagd.

Brief

Je doet het verzoek om bijzonder uitstel van betaling door middel van een brief. Er is/wordt geen formulier voor in het leven geroepen.

Vervolgens wordt het verzoek door de Belastingdienst beoordeeld. Dat geschiedt handmatig en zal dus enige tijd in beslag nemen.

Zodra de Belastingdienst de brief ontvangt, worden de invorderingsmaatregelen echter opgeschort. Zorg er daarom voor dat uit je brief duidelijk blijkt dat je verzoek betreft bijzonder uitstel van betaling in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Verklaring extern deskundige

Binnen 2 weken na het verzoek om bijzonder uitstel van betaling moet aan de Belastingdienst een verklaring van een extern deskundige worden gestuurd (die verklaring kan uiteraard ook bij het verzoek worden gevoegd). Dat kan zijn een extern consultant of financier, een brancheorganisatie, maar ook je eigen accountant of financieel adviseur.

Uit de verklaring moet blijken dat:

  • sprake is van bestaande betalingsproblemen (het verzoek kan niet worden gedaan voor verwachte toekomstige betalingsproblemen);
  • de betalingsproblemen tijdelijk zijn;
  • voor een bepaalde datum zullen zijn opgelost;
  • en de onderneming levensvatbaar is.

Adres

Het verzoek (de brief met de verklaring van de extern deskundige) moet worden ingediend bij:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Melding betalingsonmacht

Met het oog op het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid kan het verstandig zijn om naast het verzoek om uitstel van betaling ook betalingsonmacht te melden. We leggen het uit in onze factsheet Melding betalingsonmacht.

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst wijst er terecht op dat een eenvoudige manier om wat liquiditeitsruimte te creëren is het aanpassen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020. Dat is mogelijk wanneer je een lagere winst verwacht, dan die waarop de opgelegde voorlopige aanslag is gebaseerd. Een verzoek om verlaging van je voorlopige aanslag moet je elektronisch indienen. Dat kan uiteraard via de aangiftesoftware waarmee VWG je aangifte indient.

Hulp nodig?

De adviseurs van VWG zitten voor je klaar!

Andere artikelen