Economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Gepubliceerd op: 13 maart 2020

Op 17 maart 2020 heeft de Regering een nieuw en uitgebreider pakket aan maatregelen geïntroduceerd. De regeling voor werktijdverkorting is daarbij buiten werking gesteld.

 

 

De Regering heeft in een kamerbrief de maatregelen geschetst, die ze wil inzetten om de economische impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het gaat zowel om bestaande als om nieuwe maatregelen.

Werktijdverkorting

De mogelijkheid om werktijdverkorting te vragen, met recht op een ww-uitkering, is een bestaande regeling. We leggen deze regeling uit in ons artikel Werktijdverkorting (in verband met het coronavirus).

Verruiming borgstelling MKB-kredieten

Via de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) staat de overheid borg voor aan het MKB verstrekte financieringen. De regering streeft er naar om per eind maart een tijdelijke verruiming van deze regeling in te stellen, zodat MKB-bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

In de huidige BMKB betreft de borgstelling 50% van het door de financier (meestal een bank) verstrekte krediet. Dit zal worden verhoogd naar 75% van het verstrekte krediet. De overheid staat vervolgens borg voor 90% van het borgstellingskrediet. De maatregel is bestemd voor overbruggingkrediet of de verhoging van rekening-courantkrediet voor maximaal 1 jaar. Daarnaast zal een aantal andere voorwaarden van het BMKB worden versoepeld.

Fiscaliteit

Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, kan bijzonder uitstel van betaling worden verkregen voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Dit bijzonder uitstel wordt door de Belastingdienst verleend als de ondernemer schriftelijk motiveert door de coronacrisis in betalingsmogelijkheden te zijn geraakt. Zodra dit verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering opgeschort.

De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moeten handmatig plaatsvinden. Daarom zullen de behandeltijden waarschijnlijk oplopen. Om ondernemers verder tegemoet te komen zullen verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen achterwege blijven of worden teruggedraaid.

Het spreekt voor zich dat ondernemers die verwachten een lager inkomen te realiseren dan waarop hun voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting 2020 is gebaseerd, een verzoek kunnen doen tot verlaging van die aanslag.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.