Beroep tegen rechtsherstel box 3

Gepubliceerd op: 20 mei 2022

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat belastingplichtigen beroep kunnen aantekenen tegen het rechtsherstel dat de Belastingdienst biedt in het kader van box 3.

Massaal bezwaar

Het gaat om de belastingplichtigen die op tijd bezwaar hebben aangetekend tegen hun definitieve aanslag inkomstenbelasting over de jaren 2017 en volgende. Op deze bezwaren is de procedure van massaal bezwaar van toepassing verklaard. Naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad heeft de Belastingdienst op deze bezwaren op 4 februari 2022 een collectieve uitspraak gedaan. Tegen deze uitspraak staat op grond van de wet geen bezwaar en beroep open.

Rechtsherstel

De Belastingdienst moet binnen 6 maanden na de collectieve uitspraak, derhalve uiterlijk 4 augustus 2022, de aanslagen verminderen, waartegen op tijd bezwaar is gemaakt. Dit rechtsherstel zal hoogstwaarschijnlijk worden geboden in de vorm van de zogeheten forfaitaire spaarvariant (zie ons artikel Herstel box 3 voor massaal bezwaarmakers). Belastingplichtigen die het hiermee niet eens zijn, kunnen op grond van het arrest van de Hoge Raad toch bezwaar maken bij de Belastingdienst en vervolgens beroep instellen bij de belastingrechter.

De Hoge Raad heeft eveneens een arrest gewezen dat van belang is voor demensen niet of niet-tijdig bezwaar heeft gemaakt. Zie daarvoor ons artikel Geen ambtshalve rechtsherstel box 3.

Andere artikelen