Uitspraak op bezwaren box 3

Gepubliceerd op: 8 februari 2022

Staatssecretaris Van Rij heeft collectief uitspraak gedaan op het massaal bezwaar tegen de heffing van inkomstenbelasting over box 3.

Kerstarrest

Aanleiding is uiteraard het Kerstarrest van de Hoge Raad, waarover we op 24 december al schreven in ons artikel Uitspraak Hoge Raad box 3-heffing. De (pro forma) bezwaren die naar aanleiding van deze procedure zijn ingediend waren aangemerkt als massaal bezwaar. Op grond van de wet moet op een dergelijk massaal bezwaar collectief uitspraak worden gedaan, binnen 6 weken na de definitieve uitspraak in de onderliggende (proef)procedure. De spoedpublicatie van de uitspaak in de Staatscourant van 4 februari 2022 was dan ook net op tijd.

Uitspraak

De uitspraak is niet verrassend: Van Rij verklaart de bezwaren gegrond. Gezien de beslissing van de Hoge Raad kon hij niet anders. Opvallend is wel dat niet alleen de bezwaren voor de jaren 2017 en 2018 gegrond worden verklaard, maar ook die voor de jaren 2019 en 2020. Hoewel de Hoge Raad voor 2019 en 2020 nog geen arrest heeft gewezen, ligt niet voor de hand dat voor die jaren anders wordt geoordeeld.

In totaal gaat het om (slechts) 200.000 ingediende bezwaarschriften.120.000 met betrekking tot 2017 en 2019. En 80.000 voor 2019 en 2020, ingediend door ongeveer 40.000 belastingplichtigen. Nog steeds er niet duidelijk of er ook een tegemoetkoming komt voor de mensen die niet (of niet op tijd) een bezwaarschrift hebben ingediend.

Afwikkeling

De collectieve uitspraak was zeker niet het lastigste deel van de afwikkeling van de problematiek. Na de uitspraak biedt de wet het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst 6 maanden om de vermindering van de aanslagen te regelen. Van Rij heeft echter al aangegeven dat hij tijd nodig heeft om uit te vogelen hoe deze compensatie vorm moet worden gegeven. In ons artikel Wat wordt de compensatie voor box 3 beschrijven we de hierover bij deskundigen ingewonnen adviezen. Maar er ligt natuurlijk vooral een politiek vraagstuk, dat met name op neer komt op de vraag waar de benodigde financiële middelen vandaan moeten komen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.