Aan derden betaalde bedragen: voor 1 februari 2021 doorgeven

Gepubliceerd op: 11 december 2020

Ondernemers en instellingen die bedragen hebben betaald aan derden, moeten daarvan opgaaf doen aan de Belastingdienst. Voor de in 2020 uitbetaalde bedragen moet dat vóór 1 februari 2021.

Verplicht?

We gebruiken het werkwoord “moeten”. In ons artikel Opgaaf aan derden uitbetaalde bedragen schrijven we in 2016 dat deze verplichting niet uit de wet kan worden afgeleid. De opgaaf hoeft daarom niet ongevraagd te worden gedaan.

Dit gaat waarschijnlijk binnenkort veranderen. De Regering heeft namelijk voorgesteld om deze renseigneringsverplichting een wettelijke grondslag te geven.

Het belang is helder. Deze inkomsten moeten door de genieter in het algemeen als resultaat uit overige werkzaamheden worden verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting. Via de renseignering kan de Belastingdienst controleren of deze inkomsten worden aangegeven. De gerenseigneerde gegevens worden opgenomen in de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Administratieplichtigen

De renseigneringsverplichting krijgt een wettelijke grondslag voor de volgende administratieplichtigen:

  • inhoudingsplichtigen, als bedoeld in de loonbelasting;
  • collectieve beheersorganisaties (organisaties die namens een groep van rechthebbenden, zonder winstoogmerk, vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht innen).

Voor welke inkomsten?

De renseigneringsverplichting geldt niet ten aanzien van betalingen aan een natuurlijk persoon, die:

  • heeft gewerkt als werknemer, artiest of beroepssporter of als lid van een buitenlands gezelschap (deze inkomsten worden via de loonadministratie aan de Belastingdienst doorgegeven);
  • heeft gewerkt als vrijwilliger en de beloning niet meer bedraagt dan het maximum van de vrijwilligersregeling (zie onze factsheet over de vrijwilligersregeling);
  • ter zake van de werkzaamheden een factuur heeft uitgereikt als bedoeld in de BTW, met daarop de vermelding van BTW;
  • een betaling heeft ontvangen als erfgerechtigde tot de inkomsten uit een auteursrecht of naburig recht.

Welke gegevens?

De opgaaf kan alleen elektronisch worden gedaan. Daarvoor moet het speciale gegevensportaal van de Belastingdienst worden gebruikt. De volgende gegevens moeten worden verstrekt:

  • naam adres en geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
  • het totaal van de in het kalenderjaar aan de ontvanger betaalde bedragen (inclusief kostenvergoedingen).

 

Andere artikelen