Wordt de VAR wel vervangen?

Gepubliceerd op: 23 september 2015

20150923_VAR_BGL_VWGNijhof

In ons artikel Geen VAR, geen BGL, maar wat dan wel? hebben we u bericht dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met ingang van 1 januari 2016 zal worden vervangen door (model)overeenkomsten tussen ZZP-er en opdrachtgever, die vooraf door de Belastingdienst worden goedgekeurd. Het wetsvoorstel waarmee de VAR uit de Wet op de loonbelasting wordt gehaald is voor het zomerreces door de Tweede Kamer aanvaard.

Het aantal en de aard van de vragen die bij de op dit moment lopende behandeling in de Eerste Kamer zijn afgevuurd op Staatssecretaris van Financiën Wiebes wekt ernstige twijfel of dit wetsvoorstel (dit jaar) de parlementaire eindstreep wel gaat halen. Met name zijn er bij de fracties zorgen over de snelheid waarmee de nieuwe systematiek wordt ingevoerd, alsmede over de vraag of deze systematiek er voor zorgt dat het beoogde evenwicht tussen werknemers en zelfstandigen wordt gerealiseerd. Als het wetsvoorstel onverhoopt niet vóór 1 januari 2016 wordt ingevoerd, behoud een door de Belastingdienst afgegeven VAR uiteraard zijn rechtskracht.

Andere artikelen