Vrijwilligersregeling verruimd

Gepubliceerd op: 17 maart 2017

vrijwilligersregeling verruimd VWGNijhof

In een brief laat Staatssecretaris Jetta Kleijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer weten dat de vrijwilligersregeling wordt verruimd. Deze verruiming gaat in op 1 april 2017.

Vrijwilligersregeling

Dé vrijwilligersregeling bestaat niet. De meeste mensen denken bij de vrijwilligersregeling aan de fiscale regeling. Op grond van die regeling mag een vrijwilliger belastingvrij maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar ontvangen. De instantie die binnen deze bedragen vergoedingen aan vrijwilligers uitbetaalt, loopt ook geen risico op (na) heffing van loonbelasting. Dat deze grenzen keihard zijn, beschreven we in ons artikel Vrijwilligersregeling werkt op kasbasis.

Maar voor een vrijwilliger, die een WW-uitkering geniet of een uitkering uit de bijstand, gelden andere regels. En andere maximum bedragen. Een bijstandsgenieter mag als vrijwilliger aan vergoedingen maximaal ontvangen: € 95 per maand en € 764 per jaar. Als de vrijwilliger meer ontvangt, wordt het meerdere gekort op de uitkering.

Vrijwilligersregeling verruimd

De door Klijnsma aangekondigde verruiming betreft de laatstgenoemde bedragen. Die worden ook voor de bijstand en de WW opgetrokken tot de fiscale bedragen (€ 150 per maand en € 1.500 per jaar). En die bedragen gelden vanaf 1 april 2017 onafhankelijk van de vraag of het vrijwilligerswerk bijdraagt aan de re-integratie door de vrijwilliger op de arbeidsmarkt.

Alle andere regels blijven onveranderd. De WW-er of bijstandsgenieter moet het vrijwilligerswerk melden aan de uitkeringsinstantie. De ontvangen vergoeding moet periodiek worden gerapporteerd. En elke gemeente houdt haar eigen beoordelingsvrijheid.

Gemiste kans?

Hoewel de maatregel die de Staatssecretaris nu afkondigt, bijdraagt aan de vereenvoudiging van de vrijwilligersregeling, kan het allemaal zeker nog een stuk eenvoudiger. Waarom wordt de in de fiscaliteit gehanteerde definitie van het begrip vrijwilliger niet van toepassing verklaard overal waar een vrijwilligersregeling van kracht is? Dat is op dit moment kennelijk nog een stap te ver.

Het in de politiek opgeworpen balletje om de maximumbedragen van de vrijwilligersregeling te verhogen, wordt vooralsnog niet ingekopt. Overal wordt benadrukt dat vrijwilligers belangrijk zijn in onze maatschappij. Maar daar staat tegenover de vrees dat vrijwilligers betaalde arbeid verdringen. Onze Oosterburen hebben dat al jaren opgelost met de minijob. Misschien moeten we dat eens in de ideeënbus van de politiek stoppen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.