Vrijwilligersregeling werkt op kasbasis

Gepubliceerd op: 27 december 2016

vrijwillligersregeling kasbasis vwgnijhof

Een vrijwilliger mag op grond van de vrijwilligersregeling per jaar maximaal € 1.500 ontvangen (en maximaal € 150 per maand).

Kasbasis

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een onlangs gepubliceerde uitspraak bepaald dat dit op kasbasis moet worden getoetst. De vrijwilligster in kwestie ontving in 2013 in totaal € 1.534. Daarvan had € 1.298 betrekking op 2013 en € 236 op 2012.

De Belastingdienst belastte in 2013 € 1.298 bij de vrijwilligster als resultaat uit overige werkzaamheden. De vrijwilligster betaalt over dit bedrag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De Rechtbank besliste dat dit terecht was, aangezien het totaal van de in 2013 ontvangen vergoedingen met € 1.534 hoger was dan het maximum van de vrijwilligersregeling van € 1.500. Beslissend is het totale bedrag dat de vrijwilligster daadwerkelijk in 2013 heeft ontvangen (kasstelsel).

Penningmeesters doen er daarom verstandig aan er goed op te letten dat de daadwerkelijke betalingen aan vrijwilligers nooit hoger zijn dan de maximumbedragen van de vrijwilligersregeling. Let daarbij niet alleen op het jaarbedrag (€ 1.500), maar zeker ook op het maandbedrag (€ 150).

Factuurstelsel

Waarom wordt bij de vrijwilligster niet € 1.534 als resultaat uit overige werkzaamheden belast? Dat is immers het totale bedrag dat zij in 2013 heeft ontvangen.

Voor de bepaling van het resultaat uit overige werkzaamheden gelden de bepalingen van winst uit onderneming. Daarbij is de hoofdregel dat inkomsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben (factuurstelsel). Het deel van de vergoeding dat betrekking had op 2012 (€ 236) moest daarom niet in 2013, maar in 2012 worden belast.

Overigens mocht de vrijwilligster wel voor een bedrag van € 90 aan kosten in aftrek brengen. De aftrek van daadwerkelijk voor de verwerving van de inkomsten gemaakte kosten is immers ook onderdeel van het bepalen van de winst uit onderneming. Uiteraard moet de vrijwilligster wel de zakelijkheid en de omvang van de kosten aannemelijk maken. De Rechtbank achtte in dit geval het bedrag van € 90 aannemelijk voor gemaakte print- en autokosten.

Vrijwilligersregeling

U vindt de vrijwilligersregeling in de loonbelasting. Wij beschrijven de voorwaarden van deze regeling onder andere in ons artikel Vrijwilligersregeling blijft (terecht) hot.

Vergoedingen in het kader van de vrijwilligersregeling worden geacht onbelaste kostenvergoedingen te zijn. De Belastingdienst had zich in de hiervoor beschreven zaak ook tot de uitbetaler van de vergoedingen kunnen wenden. Daar had loonbelasting nageheven kunnen worden (met toepassing van het gebruteerde tarief en verhoogd met een boete). In deze zaak bleef dit de uitbetaler echter bespaard.

In de maximumbedragen van de vrijwilligersvergoeding moeten alle verstrekkingen en vergoedingen aan de vrijwilliger worden meegenomen. Een vrijwilliger die keurig maandelijks € 125 ontvangt en in december een kerstpakket van € 35, overschrijdt de maximumbedragen van de vrijwilligersregeling. Deze vrijwilliger ontvangt namelijk 12 * € 125 = € 1.500 + € 35 = € 1.535. En dat is meer dan € 1.500.

Andere artikelen