Verruimde BMKB-regeling vandaag opengesteld

Gepubliceerd op: 16 maart 2020

Naast de regeling voor werktijdverkorting en bijzonder uitstel voor de betaling van belastingen heeft het Ministerie van Economische zaken en Klimaat de BMKB-regeling ingaande 16 maart 2020 verruimd. Via deze regeling kan de liquiditeit van MKB-ondernemingen worden veilig gesteld door ruimere mogelijkheden om te lenen.

Via de kredietverstrekkers

De BMKB-regeling betreft een borgstelling vanuit de overheid. De afkorting BMKB staat voor Borgstelling midden en kleinbedrijf. Ondernemers kunnen er dan ook niet rechtstreeks een beroep op doen. Zij moeten zich melden bij hun kredietverstrekker (vaak is dat de bank), die de aanmelding voor de BMKB-regeling doet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en vervolgens het aan de ondernemer verstrekte krediet kan verruimen.

Borgstelling houdt in dat de overheid garant staat voor (een deel van de) lening. Daardoor zijn kredietverstrekkers bereid om hogere bedragen uit te lenen.

Een onderneming is voor de BMKB een MKB-ondernemingen wanneer er maximaal 250 (fte) werknemers werken en een jaaromzet wordt gerealiseerd tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Ook rekening-courant

De verruiming houdt enerzijds in dat de BMKB-regeling ook geldt ten aanzien van overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar (eerder was een looptijd van 1 jaar aangegeven).

Anderzijds staat het Rijk garant voor 75% van het door de kredietverstrekker verstrekte krediet (dit was 50%).

De bestaande voorwaarden voor de BMKB-regeling vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.