Verdere stijging tarief box 2: overweeg dividend uitkering in 2023

Gepubliceerd op: 29 september 2023

Zoals wij eerder hebben aangekondigd was het kabinet voornemens om met ingang van 2024 het Aanmerkelijk belang-tarief (hierna AB-tarief) te verhogen van 26,9% naar 31%. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet naar aanleiding van motie Klaver besloten om het AB-tarief nog verder te verhogen naar 33%. Dit betekent een toename van de belastingheffing in 2024 met 21% ten opzichte van de belastingheffing in 2023. Deze heffing geldt voor alle aanwezige winstreserves en derhalve ook voor winsten die in het verleden in de B.V. zijn opgebouwd. Door het aannemen van deze motie is het nog belangrijker om een overweging te maken met betrekking tot het uitkeren van dividend in 2023.

Belastingvoordeel uitkeren dividend in 2023

Door nog in 2023 dividend uit te keren kan je 21% belastingheffing voorkomen ten opzichte van uitkeren in 2024. Voor zover het voordeel uit AB minder bedraagt dan € 67.000 (fiscaal partners € 134.000) ligt dit overigens anders omdat in dit bereik vanaf 2024 een lager AB-tarief geldt van 24,5%, zodat pas in 2024 uitkeren van dividend juist voordeliger is. Gezien het enorme gat tussen 24,5% en 33% kan het ook maar eens zijn dat het lage AB-tarief in de toekomst ook verder verhoogd wordt.

Stel je BV heeft een waarde van € 1.000.000 en dit bedrag kan en mag door de BV aan je worden uitgekeerd. Dan bedraagt de AB-claim in 2023 € 269.000 en in 2024 € 324.305. Wanneer je, bijvoorbeeld gezien je leeftijd (het beleggingsvermogen in de B.V. dient uiterlijk te worden afgerekend bij overlijden), voorziet dat de AB-claim (waarschijnlijk) in één van de komende jaren moet worden voldaan, is het uitkeren in 2023 voordeliger. Je betaalt dan immers € 55.305 (21%) minder AB-heffing.

Overige afwegingen

Naast de verdere stijging van het tarief in box 2 kan ook de wet excessief lenen een rol spelen bij de overweging om in 2023 nog over te gaan tot een dividenduitkering. (lees hier meer over de wet excessief lenen).

Het blijft een persoonlijke afweging, of het voordelig zal zijn de AB-heffing in 2023 af te rekenen tegen 26,9%. Deze keuzes zijn afhankelijk van het rendement dat je verliest doordat je de Belastingdienst eerder gaat betalen ten opzichte van de kans dat je vanwege gewenste dividenduitkeringen danwel overlijden geconfronteerd wordt met een heffing van 33%.

Dividenduitkering gewenst?

Gelet op de toename van de belastingheffing met 21% is het van belang om stil te staan bij het uitkeren van een dividend in 2023. Overweeg je om in 2023 een dividend uit te keren dan heb je nog ongeveer 3 maanden om deze afweging te maken. VWG helpt je graag met deze afweging.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.