Overweeg dividenduitkering in 2023

Gepubliceerd op: 31 mei 2023

Met ingang van 2024 wordt het AB-tarief verhoogd van 26,9% naar 31%. Is het voordelig om nog in 2023 dividend uit te keren?

Aanmerkelijk belang

AB staat voor aanmerkelijk belang. Van een aanmerkelijk belang is onder andere sprake wanneer je 5% of meer van het uitstaande aandelenkapitaal in een NV of BV houdt of 5% of meer van een aandelensoort. De inkomsten uit een dergelijk AB worden belast met inkomstenbelasting in box 2. Het kan gaan om reguliere voordelen (zoals dividenden), maar ook om vervreemdingsvoordelen.

Dat ligt eraan ….

Op het eerste gezicht luidt het antwoord op de hiervoor gestelde vraag natuurlijk volmondig ja. Door nog in 2023 uit te keren, kan een tariefvoordeel van 4,1% worden behaald ten opzichte van uitkeren in 2024. Voor zover het voordeel uit AB minder bedraagt dan € 67.000 (fiscaal partners € 114.000) ligt dat overigens anders omdat in dit bereik vanaf 2024 een lager AB-tarief geldt van 24,5%, zodat pas in 2024 uitkeren van dividend juist voordeliger is.

Maar ook voor AB-voordelen boven € 67.000 (€ 114.000) is het naar voren halen van de AB-heffing niet in alle gevallen voordelig. Het heeft namelijk als nadeel dat de belasting (veel) eerder moet worden betaald. Op dit bedrag kan dan geen rendement meer worden behaald.

Stel je BV heeft een waarde van € 5.000.000 en dit bedrag kan en mag door de BV aan je worden uitgekeerd. Dan bedraagt de AB-claim in 2023 € 1.345.000 en in 2024 € 1.545.645. Wanneer je, bijvoorbeeld gezien je leeftijd, voorziet dat de AB-claim (waarschijnlijk) in één van de komende jaren moet worden voldaan, is het uitkeren van dividend in 2023 voordelig. Je betaalt dan immers € 200.645 minder aan AB-heffing.

Maar als het afrekenen van de AB-claim pas over bijvoorbeeld 15 jaar aan de orde is en je in die periode jaarlijks 2% rendement kunt realiseren, levert de AB-claim van € 1.345.000 je een bruto rendement op van ruim € 465.000, waarvan na heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting ongeveer € 260.000 overblijft. Dat is meer dan het tariefvoordeel dat je kunt behalen door al in 2023 af te rekenen.

Nog 7 maanden

Je hebt nog ongeveer 7 maanden waarin je kunt afwegen om je BV wel of niet nog in 2023 dividend uit te laten keren. VWG helpt je graag met deze afweging. Het is verstandig om in elk geval even af te wachten met welke plannen het Kabinet op Prinsjesdag 2023 komt. Tarieven zijn in Nederland nu eenmaal niet in beton gegoten.

Andere artikelen