Vanaf 1 juli: elektrische auto aanschaffen met subsidie

Gepubliceerd op: 4 juni 2020

De Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren bekend gemaakt. We beschrijven de voorwaarden van deze regeling in ons artikel Subsidie bij aanschaf elektrische auto.

De NOS meldt dat de voor 2020 vastgestelde subsidiepot (€ 10.000.000) 8 dagen na openstelling al leeg is. Nieuwe aanvragen worden doorgeschoven naar volgende jaren.

De doorschuifregeling wordt per 30 oktober 2020 beëindigd. Zie ons artikel Subsidieregeling elektrische auto’s aangepast

Ingang

De regeling gaat in op 1 juli 2020. Vanaf deze datum kunnen aanvragen worden ingediend. Daarvoor wordt via RVO een formulier beschikbaar gesteld.

Aanvragen kunnen worden gedaan voor koop- en leaseovereenkomsten die op of na 4 juni 2020 (de datum van publicatie van de regeling in de Staatscourant) zijn gesloten. De datum van aflevering en/of van de tenaamstelling van de elektrische auto is hiervoor niet beslissend.

Aanvraag

Bij de aanvraag tot subsidieverlening moeten worden verstrekt:

  • naam, adres en BSN van de aanvrager;
  • naam en aders van het autobedrijf (alleen wanneer het gaat om de aanschaf van een gebruikte auto);
  • naam en adres van de lessor (alleen wanneer het gaat om een geleasete auto)
  • datum van ondertekening van de koop- of leaseovereenkomst;
  • merk, type en handelsbenaming van de personenauto;
  • de catalogusprijs van de personenauto (zoals die gold op de datum van ondertekening van de koopovereenkomst).

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling worden in elk geval verstrekt:

  • het kenteken van de personenauto;
  • het IBAN-nummer van een bankrekening op naam van de aanvrager.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.