Subsidie bij aanschaf elektrische auto

Gepubliceerd op: 5 maart 2020

Al jaren stimuleert de overheid het elektrisch rijden. De voordelen daarvan konden tot nu toe echter alleen worden genoten door zakelijke rijders. Daar komt verandering in met de invoering van een subsidie voor particulieren die een elektrische personenauto aanschaffen.

Internetconsultatie

Deze subsidie was al aangekondigd. Onlangs is het wetsvoorstel Subsidieregeling elektrisch vervoer gepubliceerd voor internetconsultatie.

Doel is om de aanschaf van een volledig elektrisch aangedreven personenauto aantrekkelijk en betaalbaar te maken voor elke automobilist. Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het klimaatakkoord. De aanschaf van emissieloze auto’s door particulieren wordt met de subsidieregeling gestimuleerd.

Subsidie

Voor 2020 en 2021 bedraagt de subsidie € 4.000 voor een particulier die een nieuwe elektrische personenauto aanschaft of private leaset. In de jaren daarna wordt het subsidiebedrag afgebouwd:

2022 € 3.700
2023 € 3.550
2024 € 2.950
2025 € 2.550

Bepalend voor de hoogste van de subsidie is de datum waarop de koop- of leaseovereenkomst is ondertekend. Per persoon kan de subsidie slechts één keer worden aangevraagd.

De subsidieregeling krijgt een plafond. Zodra de aanvragen dit plafond overschrijden, wordt geen subsidie meer toegekend. De subsidie wordt toegekend op volgorde van aanvragen.

Bij koop van de auto wordt het subsidiebedrag in één keer uitbetaald. In het geval van lease geschiedt de uitbetaling in 48 maandelijkse termijnen.

Gebruikte auto

Bij de aanschaf of private lease van een gebruikte personenauto bedraagt de subsidie in de periode van 2020 tot en met 2024 € 2.000. Daarna wordt voor een gebruikte auto geen subsidie meer verstrekt.

Een gebruikte auto mag niet eerder op naam van de aanvrager hebben gestaan en ook niet op naam van een persoon die op de datum van de aanvraag hetzelfde woonadres heeft als de aanvrager. Voor een gebruikte auto kan alleen subsidie worden aangevraagd op basis van een met een autobedrijf (als bedoeld in artikel 1 van het Kentekenreglement) gesloten koopovereenkomst.

De koper van een gebruikte elektrische personenauto heeft geen recht op de subsidie wanneer de koopovereenkomst is gesloten voor de datum van publicatie van de subsidieregeling.

Voorwaarden

De subsidie geldt alleen voor volledig elektrisch aangedreven auto’s (dus niet voor hybride aangedreven auto’s):

  • met een (oorspronkelijke) cataloguswaarde tussen € 12.000 en € 45.000 en;
  • een actieradius van minstens 120 km en;
  • die minstens 3 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan (bij private lease moet de leasetermijn minstens 4 jaar bedragen).

Zowel de cataloguswaarde als de actieradius van een auto kunnen worden geraadpleegd in het openbare deel van het kentekenregister op de website van de RDW.

De personenauto waarvoor de subsidie is ontvangen, moet gedurende 3 jaar (bij private lease: 4 jaar) onafgebroken op naam van de aanvrager staan en mag uitsluitend tot het privévermogen van de subsidieontvanger behoren. Deze 3- of 4-jaarstermijn geldt ook volledig vanaf de koop of de start van de lease ten aanzien van gebruikte auto’s.

Het is wel toegestaan om de auto binnen 3, respectievelijk 4 jaar te vervangen voor een andere auto, mits de vervangende auto voor de subsidieregeling in aanmerking zou zijn gekomen. In dat geval gelden de subsidievoorwaarden voor de resterende termijn ten aanzien van de vervangende auto.

De koper van een elektrische auto, die de 3-jaarstermijn niet volmaakt, moet de subsidie over de resterende volle maanden terugbetalen. Bij private lease stopt bij het niet volmaken van de 4-jaarstermijn de maandelijkse uitbetaling van de subsidie.

Andere artikelen