Tarief belastingrente: 10,5%

Gepubliceerd op: 9 februari 2023

Deze verhoging gaat NIET door. Zie ons artikel Belastingrente Vpb toch niet omhoog.

Met ingang van 1 maart 2023 wordt het tarief van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting verhoogd naar 10,5%. Het tarief voor de inkomstenbelasting blijft 4%.

De tarieven van de belastingrente worden per half jaar vastgesteld. De belastingrente wordt gebaseerd tarieven die de Eurpese Centrale Bank (ECB) hanteert. Het ziet ernaar uit dat deze tarieven de komende tijd verder zullen stijgen. Daarmee is een verdere verhoging van de tarieven van de belastingrente ook zeer waarschijnlijk.

Belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening indien inkomsten- of vennootschapsbelasting moet worden (bij)betaald nadat 6 maanden zijn verstreken na afloop van het belastingjaar. Voor aanslagen over 2022 gaat het derhalve om belasting die ná 30 juni 2023 moet worden (bij)betaald. Voor rechtspersonen met een gebroken boekjaar beginnen de 6 maanden na de laatste dag van dat boekjaar.

De Belastingrente wordt in de voorlopige of definitieve aanslag geteld bij het bedrag van de verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wanneer je recht hebt op een teruggave van inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt door de Belastingdienst alleen in zeer uitzonderlijke situaties belastingrente vergoed.

Voorkomen

Het nieuwe rentetarief voor de vennootschapsbelasting, van 10,5%, is erg fors (tot en met 28 februari 2023 bedraagt dit tarief 8%). En veel belastingplichtigen realiseren op hun vermogen niet een rendement dat gelijk is aan of hoger dan het rentetarief voor de inkomstenbelasting (4%). Daarom willen veel belastingplichtigen voorkomen dat ze belastingrente moeten betalen. Dat kan op de volgende twee manieren.

  • Door de aangifte in te dienen bij de Belastingdienst voor 1 mei (inkomstenbelasting), respectievelijk 1 juni (vennootschapsbelasting waarbij geen sprake is van een gebroken boekjaar) van het jaar volgend op het aangiftejaar. Je betaalt dan geen belastingrente voor zover de aanslag wordt opgelegd in overeenstemming met de ingediende aangifte. LET OP: de Belastingdienst legt naar aanleiding van een ingediende aangifte in het algemeen snel een voorlopige aanslag op, die vervolgens uiteraard betaald moet worden.
  • Door de Belastingdienst uiterlijk 2 maanden voordat de rentetermijn start waarover rente wordt berekend een (nadere) voorlopige aanslag te laten opleggen voor het (vermoedelijk) te betalen bedrag aan inkomsten- of vennootschapsbelasting. Je betaalt dan alleen belastingrente voor zover je boven het bedrag van de voorlopige aanslag nog belasting (bij)betaalt. LET OP: de belasting op die voorlopige aanslag moet dan uiteraard worden betaald.

Invorderingsrente

Naast belastingrente kun je ook tegen invorderingsrente aanlopen. Invorderingsrente wordt berekend wanneer je de op een aanslag verschuldigde belasting later betaalt dan de uiterste betaaldatum van de aanslag (bijvoorbeeld omdat je uitstel van betaling hebt). Het actuele tarief van de invorderingsrente bedraagt 2%. Dit wordt per 1 juli 2023 verhoogd naar 3% en per 1 januari 2024 naar 4%.

Andere artikelen