Belastingrente Vpb toch niet omhoog!

Gepubliceerd op: 24 februari 2023

Op 9 februari schreven we over de verhoging van het tarief van de belastingrente per 1 maart 2023 van 8% naar 10,5% (Tarief belastingrente: 10,5%). Deze verhoging gaat niet door.

In een brief aan de Tweede Kamer laat Staatssecretaris van Financiën Van Rij weten dat hij de Belastingdienst de opdracht heeft gegeven om bij de berekening van belastingrente in het kader van de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf 1 maart 2023 het tarief van 8% te blijven hanteren. Tevens zal op zo kort mogelijke termijn de onderliggende regelgeving terugwerkend naar 1 maart 2023 overeenkomstig worden aangepast.

In de (weinige) situaties waarin de Belastingdienst belastingrente moet vergoeden, geldt tot het moment waarop de onderliggende regelgeving is aangepast vanzelfsprekend wel het tarief van 10,5%. Omdat het systeemtechnisch niet mogelijk is om voor te betalen en te ontvangen belastingrente verschillende tarieven te hanteren, wordt de belastingrente op de aanslag vergoed tegen het tarief van 8% en betaalt de Belastingdienst aanvullende nog 2,5% na. Deze nabetaling zal geschieden na het moment waarop de wijziging van de onderliggende regelgeving in werking is getreden. Belastingplichtigen hoeven daarvoor geen actie te ondernemen.

Andere artikelen