Startschot handhaving UBO-register

Gepubliceerd op: 11 mei 2022

Er is al veel over geschreven en zeer waarschijnlijk zal dit ook niet ons laatste bericht over het UBO-register. Eerder schreven wij al (zie ons artikel UBO-deadline niet gehaald: boete of taakstraf) dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen met een verzoek aan het kabinet om voorlopig geen boetes of taakstraffen op te leggen indien een entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichting tot het inschrijven van haar UBO(‘s). Niet lang daarna gaf minister Kaag het startschot om te beginnen met de handhaving. De belastingdienst heeft nu aangegeven hoe deze handhaving er uit zal zien.

Het UBO-register

Vanaf 27 maart 2022 zijn UBO-plichtige organisaties in overtreding als zij hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven. Maar wat is een UBO? De UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een natuurlijk persoon die een belang in een entiteit (NV, BV, stichting, vereniging en dergelijke) heeft dat groter is dan 25%. Dit belang kan bestaan uit aandelen of stemrecht, maar ook uit de uiteindelijke zeggenschap. Er wordt net zo lang door een structuur gekeken totdat in ieder geval één UBO is gevonden. Van de UBO dienen gegevens opgeslagen te worden in het UBO-register. Deel van deze gegevens is openbaar. Weten om welke gegevens dat gaat? Zie ons artikel UBO-register: inschrijven voor 27 maart 2022 .

Samenwerking BEH en KvK

Bureau Economische Handhaving (BEH), onderdeel van de Belastingdienst, controleert onder meer of organisaties hun uiteindelijk belanghebbenden op tijd en op de juiste manier inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK informeert BEH als een organisatie de UBO’s niet of niet juist hebben geregistreerd bij de KvK.

Aanmaningsbrieven BEH

Wat als de KvK het BEH heeft geïnformeerd over het feit dat jouw bedrijf de UBO nog niet heeft geregistreerd? BEH zal dan een brief sturen om je te herinneren aan je verplichting. Schrijf je na deze herinnering de UBO alsnog juist in, dan wordt een boete voorkomen. In de brief wordt een termijn van twee weken gegeven om hier aan te voldoen. Indien na afloop van de termijn de UBO nog niet is geregistreerd zal BEH telefonisch contact met je opnemen om je aan te sporen de UBO toch echt te registreren.

Geen UBO ingeschreven, wat nu?

Als je, ondanks de herinneringen van BEH, de UBO’s niet juist en volledig zijn ingeschreven, ben je in overtreding. Zoals wij eerder al schreven kwalificeert het niet inschrijven van de UBO’s als economisch delict. BEH kan een boete opleggen met een maximumbedrag van € 22.500 of een dwangsom waarvoor geen maximumbedrag geldt.

Ondanks de hoge boetes heeft nog lang niet iedereen van de registratieplichtigen de UBO-informatie doorgegeven. Hiervoor heeft ieder zijn eigen motief. Velen zijn van mening dat het openbare karakter van het register een inbreuk is van hun rechten. Momenteel is hierover een zaak aanhangig bij het HvJ EU (zaak C-601/20).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.