UBO-Register- inschrijven vóór 27 maart 2022

Gepubliceerd op: 24 november 2020

Sinds 27 september 2020 is het mogelijk voor vennootschappen om hun UBO’s te registeren in het UBO-register. De vennootschapen dienen dit vóór 27 maart 2022 te doen.

Kamer van Koophandel

In Nederland is het UBO-register onderdeel van het Handelsregister. Alle vennootschappen zullen een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel met daarin het verzoek om de UBO’s in te schrijven. In de brief staat dat je zes weken hebt om de UBO in te schrijven. De Kamer van Koophandel hoopt zo de werkdruk te verdelen. Je bent niet verplicht om binnen deze zes weken de UBO in te schrijven, je bent wel verplicht om dit vóór 27 maart 2022 te doen.

In ons eerdere artikel hebben wij reeds vaker besproken wat het UBO-register inhoudt. Bijgaand nog een korte samenvatting.

Wat is een UBO?

De UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een natuurlijk persoon die een belang in een vennootschap heeft dat groter is dan 25%. Dit belang kan bestaan uit aandelen of stemrecht, maar ook uit de uiteindelijke zeggenschap. Er wordt net zo lang door een structuur gekeken totdat in ieder geval één UBO is gevonden.

Pseudo-UBO

In sommige gevallen is er geen UBO, omdat er geen natuurlijk persoon is met een belang dat groter is dan 25%. In dat geval wordt een pseudo-UBO aangewezen, zijnde het bestuur van de organisatie.

Openbare gegevens

De volgende gegevens worden in het UBO-register openbaar:

  • voor- en achternaam;
  • geboortejaar en -maand;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • aard en omvang van het economische belang. Het exacte belang van de UBO wordt niet openbaar, maar de bandbreedte waarin het belang valt wel: 25% – 50%, 50% – 75%, 75% – 100%.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.