Nieuwe regering: fiscale maatregelen

Gepubliceerd op: 16 december 2021

Gisteren heeft het Kabinet Rutte IV haar regeerakkoord gepresenteerd. Natuurlijk bevat dat ook fiscale maatregelen. We schetsen kort de belangrijkste.

Excessief lenen

Het wetsvoorstel excessief lenen door de directeur-grootaandeelhouder wordt aangepast. Het grensbedrag van € 500.000 wordt verhoogd naar € 700.000. Meer over dit wetsvoorstel in onze factsheet.

Bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden verbeterd, waarbij wordt bekeken hoe oneigenlijk gebruik kan worden tegengegaan. Dit betreft de regeling in de erf- en schenkbelasting (voorwaardelijke vrijstelling van 100% voor het ondernemingsvermogen tot – in 2021 – € 1.119.845 en daarboven van 83%) en in de inkomstenbelasting (de doorschuifregelingen voor voordelen uit aanmerkelijk belang; box 2).

Zelfstandigenaftrek

De aftrek voor mensen die tenminste 1.225 uren weken in hun eenmanszaak, maatschap of VOF, de zelfstandigenaftrek, wordt verder verlaagd naar € 1.200 in 2030. Zelfstandigen krijgen compensatie in de vorm van een hogere arbeidskorting

Box 3

Per 2025 komt er een nieuw stelsel van heffing van inkomstenbelasting over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit nieuwe stelsel wordt gebaseerd op het reële rendement. Voorlopig kunnen alle spaar-BV’s dus nog wel even “in de lucht” blijven. De waardeontwikkeling van vastgoed zal in het nieuwe stelsel aanvankelijk nog forfaitair worden belast.

Per 2023 wordt wel al de waardering van verhuurde woningen op de leegwaarderatio afgeschaft (zie ons artikel Woning in box 3 leegwaarderatio/). Daarmee wordt beoogd de belastingdruk op verhuurd vastgoed meer te laten aansluiten bij de praktijk.

Jubelton afgeschaft

De verruimde schenking voor de eigen woning wordt per 2024 afgeschaft. Het bedrag van deze schenkingsvrijstelling bedroeg bij haar invoering € 100.000, wat de regeling de naam “jubelton” heeft verschaft. We kunnen dus nog maar 2 jaar jubelen. We hebben de vrijstellingen voor de schenkbelasting voor je verzameld in een factsheet.

Reiskostenvergoeding

De maximaal onbelaste reiskostenvergoeding, die op dit moment € 0,19 per zakelijke of woon-werkkilometer bedraagt, wordt verhoogd. Wat het nieuwe kilometerbedrag wordt, is nog niet bekend.

Middeling

De regeling voor middeling van inkomsten uit werk en woning (box 1) wordt per 2023 afgeschaft.

Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%. Het verlaagde tarief van 2% voor woningen en het tarief van 0% voor starters (startersvrijstelling) blijft ongewijzigd.

MRB Plus

In 2030 wordt een kilometerheffing ingevoerd. Basis daarvoor is het systeem van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Van deze belasting wordt het tarief afhankelijk gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. Vandaar de naam MRB Plus. MRB Plus wordt budgetneutraal ingevoerd.

BPM-vrijstelling bestelauto’s

De vrijstelling van BPM die geldt voor bestelauto’s, wordt per 1 januari 2024 in 3 stappen afgebouwd naar nihil. Ondernemers betalen dan voor bestelauto’s dezelfde BPM als voor personenauto’s. De BPM-vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan.

Ambities

Het nieuwe Kabinet heeft ook ambities:

  • afschaffen van de toeslagen;
  • vereenvoudigen en hervormen van het belastingstelsel;
  • (en daartoe ook de eerste stappen te zetten).

Andere artikelen