Modelovereenkomsten ZZP-ers

Gepubliceerd op: 20 oktober 2015

20151015_modelovereenkomst_VAR_VWGNijhof

In ons artikel “Geen VAR, geen BGL, maar wat dan wel?” meldden wij dat de VAR (verklaring arbeidsrelatie) zal worden vervangen door goedgekeurde (model)overeenkomsten. Met een VAR kunnen opdrachtnemers van ZZP-ers zich op dit moment vrijwaren van het risico dat loonbelasting en premies worden nageheven. Uiteraard moeten dan wel de aan het gebruik van een VAR verbonden (administratieve) voorwaarden strikt worden nageleefd.

De Belastingdienst heeft inmiddels een aantal goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd. U vindt deze goedgekeurde modellen hier. In de komende tijd moet hier een 60- tot 70-tal modellen zijn gepubliceerd.

In ons artikel “Wordt de VAR wel vervangen” meldden wij al de vele kritische noten die vanuit de Eerste Kamer werden geplaatst. Daar ligt het wetsvoorstel Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, waarmee de VAR uit de Wet op de loonbelasting wordt gehaald. Ook in tweede instantie blijft de Eerste Kamer uiterst kritisch, waardoor het nog maar de vraag is of dit wetsvoorstel wordt aangenomen. De behandeling en stemming over het wetsvoorstel staat op dit moment gepland voor 27 oktober 2015. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2016.

Overigens kunnen opdrachtgevers aan het gebruik van een goedgekeurde (model)overeenkomst, anders dan bij het correcte gebruik van een VAR, geen vrijwaring ontlenen. Opdrachtgever en ZZP-er worden er na de afschaffing van de VAR namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor dat hun relatie ook daadwerkelijk is ingekleed overeenkomstig de gesloten (model)overeenkomst. Als dat niet het geval is en achteraf wordt geconcludeerd dat sprake is geweest van een dienstbetrekking, kunnen loonbelasting en premies worden nageheven.

Aanvulling (19-10-2015)
In de op 19 oktober 2015 verschenen Nota naar aanleiding van het Verslag bij het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (waarmee de VAR wordt afgeschaft) stelt Staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer voor om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel, gepland voor 27 oktober 2015, uit te stellen. Verder stelt hij voor om een langere periode voor de transitie van VAR naar goedgekeurde (model)overeenkomsten te hanteren. Hij denkt daarbij aan 1 april 2016 als streefdatum voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel en een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Tot 1 januari 2017 zal de Belastingdienst dan alleen waarschuwen, maar geen handhavingsmaatregelen nemen. Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 ter goedkeuring aan de Belastingdienst worden voorgelegd, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.