Kerstarrest niet in VA’s 2022

Gepubliceerd op: 13 januari 2022

De Belastingdienst meldt op haar website dat de gevolgen van het Kerstarrest van de Hoge Raad niet zijn verwerkt in de voorlopige aanslagen (VA) inkomstenbelasting over 2022.

Voorlopige aanslag

Binnenkort vallen de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen over 2022, die een te betalen bedrag aan belasting omvatten, op de (digitale) deurmatten. Deze aanslagen zijn meestal gedagtekend op 31 januari 2022. Het verschuldigde bedrag moet dan uiterlijk 28 februari 2022 zijn betaald. Betaling in termijnen is mogelijk.

De voorlopige aanslagen, die een te ontvangen bedrag aan belasting bevatten, zijn al eerder opgelegd. De uitbetaling geschiedt in 12 termijnen, waarvan je de eerste in januari 2022 ontvangt.

Kerstarrest

Met het kerstarrest bedoelen we het arrest dat de Hoge Raad op 24 december 2021 heeft gewezen over box 3. Zie ons artikel Uitspraak Hoge Raad box 3-heffing. Gezien de datum waarop dit arrest is gewezen, is het logisch dat de gevolgen ervan niet zijn verwerkt in de voorlopige aanslagen voor 2022. Aangezien het gaat om miljoenen aanslagen is het proces dat eindigt in de aanslag die op jouw deurmat valt al maanden geleden gestart.

Actie?

De Belastingdienst schrijft dat actie niet nodig is. De gevolgen van het arrest worden namelijk verwerkt in de definitieve aanslag. Logisch, aangezien de voorlopige aanslag altijd wordt verrekend met de definitieve. Maar dan moet je wel nu al betalen en vervolgens een hele poos wachten op de teruggave van wat je teveel hebt betaald. De definitieve aanslag over 2022 wordt namelijk op z’n vroegst ergens in mei of juni 2023 opgelegd; als je zorgt dat je aangifte in maart 22023 is ingediend.

Als je niet zo lang op je geld wilt wachten, kun je de Belastingdienst verzoeken om vermindering van je voorlopige aanslag. Dat verzoek kan alleen elektronisch worden gedaan. VWG kan dit voor je verzorgen. Je kunt het ook zelf doen via MijnBelastingdienst.

Lastig daarbij is dat de exacte gevolgen van het kerstarrest nog niet duidelijk zijn. Wanneer je grondslag in box 3 alleen uit bankrekeningen bestaat, is wel duidelijk dat je werkelijke rendement alleen de ontvangen rente is. Die zal in 2022 nihil (of heel weinig) bedragen. Negatieve rente zal niet leiden tot een teruggaaf van belasting.

Maar voor veel andere vermogensbestanddelen is veel minder duidelijk hoe het te belasten rendement moet worden bepaald. Het ligt dan waarschijnlijk het meest voor de hand om de belasting op je voorlopige aanslag te betalen en de ontwikkelingen af te wachten. Het is ook niet altijd nadelig om teveel belasting te betalen op je voorlopige aanslag: over geld dat je bij de fiscus stalt, betaal je geen negatieve rente.

Aangifte over 2021

Dit alles speelt uiteraard ook voor 2021. Voor dat jaar zijn ook voorlopige aanslagen opgelegd, die als gevolg van het kerstarrest mogelijk te hoog zijn. Voor 2021 staren we wel binnenkort met het indienen van de aangiften. Zie ons artikel Aangifte inkomstenbelasting 2021

Andere artikelen