Aangifte inkomstenbelasting 2021

Gepubliceerd op: 12 januari 2022

Een nieuw jaar betekent een nieuwe aangifteronde. Wat hebben wij nodig om je aangifte inkomstenbelasting over 2021 in te kunnen vullen?

VIA

Inmiddels werken we alweer een aantal jaren met de gegevens uit de VoorafIngevulde Aangifte (VIA). Dat zijn de gegevens die de Belastingdienst verzamelt en elektronisch aan ons aanreikt om in de aangifte te importeren.

Je moet ons machtigen om deze gegevens elektronisch bij de Belastingdienst op te halen. Met ingang van 2021 is die machtiging doorlopend. We hoeven je daarvoor niet meer elk jaar lastig te vallen. Maar voor 2021 kunnen we de VIA-gegevens alleen ophalen, op basis van je doorlopende machtiging, wanneer die machtiging vóór 1 december 2021 is geactiveerd.

Als wij je machtiging niet of niet voor 1 december 2021 hebben geactiveerd, ontvang je binnenkort van de Belastingdienst een brief met een eenmalige machtiging. Wij vragen je om deze brief direct naar ons door te sturen. Dat mag uiteraard ook in de vorm van een foto of scan, maar zorg dan wel dat de op de machtiging vermeld QR-code goed zichtbaar is.

Wat ontvangen we graag van je?

De VIA-gegevens zijn inmiddels in het algemeen behoorlijk accuraat en redelijk compleet. Maar de Belastingdienst beschikt nog steeds niet over alle informatie. Daarnaast blijft het verstandig om de VIA-gegevens te controleren. Daarom vragen we je om ons de op dit lijstje vermelde informatie toe te zenden. Dat mag uiteraard digitaal, maar ook op papier.

Box 3

Na het Kerstarrest van de Hoge Raad is box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) een hot item. Zie ons artikel Uitspraak Hoge Raad box 3-heffing. Het Ministerie van Financiën studeert nog op de gevolgen van dit arrest. Helder is dat je in 2021 over je vermogen in box 3 maximaal inkomstenbelasting betaalt over je daadwerkelijke rendement. Maar hoe je dat rendement precies moet bepalen, zal de komende tijd blijken. Vooralsnog lijkt het meest voor de hand liggen dat we je aangifte inkomstenbelasting over 2021 opstellen in overeenstemming met de geldende wet en vervolgens, indien van toepassing, via een bezwaarschrift eisen dat je inkomen wordt vastgesteld op je daadwerkelijke rendement.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.