Het UBO-register: twijfel over rechtsgeldigheid!

Gepubliceerd op: 22 maart 2021

Eerder kondigden wij al aan dat het sinds 27 september 2020 mogelijk is voor vennootschappen om hun UBO’s te registeren in het UBO-register: UBO-register: inschrijven voor 27 maart 2022. Nu is er twijfel over de rechtsgeldigheid van het betreffende register.

Kort geding

Privacy First heeft een kort geding aangespannen tegen de staat waarmee Privacy First het UBO-register per direct buiten werking wilde laten stellen. Privacy First verzette zich tegen twee elementen van het UBO-register:

  • de verplichting tot het registreren van persoonsgegevens van de UBO;
  • de openbare toegankelijkheid van de algemene gegevens over de UBO.

De voorzieningenrechter wees de vordering van Privacy First af. Wel ziet de rechter aanleiding voor twijfel over de rechtsgeldigheid van het UBO-register. Het openbare karakter van het UBO-register zou mogelijk in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. Het openbare karakter is een verplichting die voortvloeit uit de vijfde anti-witwasrichtlijn. Het oordeel over de rechtmatigheid van de Europese richtlijn is voorbehouden aan het Europees Hof van Justitie.

Europees Hof van Justitie (HvJ EU)

Op 13 november 2020 heeft een Luxemburgse rechtbank (zaak C-601/20) prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU over het openbare karakter van het UBO-register. De rechtbank heeft het HvJ EU gevraagd of de verplichting tot het openbaar maken van de gegevens rechtsgeldig is in het licht van het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven (artikel 7 Handvest) en de bescherming van persoonsgegevens (artikel 8 Handvest).

De zaak is momenteel aanhangig. Het is nog niet duidelijk wanneer er uitspraak wordt gedaan.

Inschrijving uitstellen

Uiterlijk 27 maart 2022 dienen de vennootschappen hun UBO’s te registreren. Omdat er dus nog genoeg tijd is om de inschrijving te regelen, kan het verstandig zijn de inschrijving even uit te stellen. Mogelijk heeft het HvJ EU vóór de afloop van de termijn reeds een uitspraak gedaan die er voor zorgt dat er minder gegevens van de UBO openbaar worden gemaakt.

Meer informatie omtrent het UBO-register? Lees dan ook dit artikel: UBO-register ook door Eerste Kamer

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.