UBO-register ook door Eerste Kamer

Gepubliceerd op: 26 juni 2020

De invoering van het UBO-register heeft lange tijd op zich laten wachten, maar deze week stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat de instelling van een UBO-register mogelijk maakt.

Een lange weg

Al een aantal keer eerder schreven we erover, voor het laatst in december 2019 (UBO-register aangenomen). Waar het aanvankelijk de bedoeling was het UBO-register uiterlijk 26 juni 2017 in te stellen, is dit nog steeds niet gebeurd. Het UBO-register zal binnenkort van start gaan, maar een exacte datum is door het kabinet nog niet bekendgemaakt. Vanaf de ingangsdatum van de wet hebben organisaties die ingeschreven staan in het Handelsregister anderhalf jaar de tijd om de UBO’s in te schrijven.

Waarom een UBO-register?

Europese regelgeving vereist dat EU-landen een register gaan bijhouden dat de grotere uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie inzichtelijk maakt. Het UBO-register dient ervoor te zorgen dat witwaspraktijken en terrorismefinanciering niet verhuld worden achter juridische entiteiten.

Wat is een UBO?

In het register dient een zogenaamde UBO, een Ultimate Beneficial Owner, te worden ingeschreven. Het gaat om natuurlijke personen die een belang hebben dat groter is dan 25% in bijvoorbeeld een BV. Dit belang kan bestaan uit aandelen of stemrecht, maar ook uit de uiteindelijke zeggenschap. Er wordt net zo lang door een structuur gekeken totdat in ieder geval één UBO is gevonden.

Pseudo-UBO

In sommige gevallen is er geen UBO. Er is dan simpelweg geen natuurlijk persoon met een belang dat groter is dan 25%. In dat geval wordt een pseudo-UBO aangewezen. Het gaat dan om één of meerdere personen die behoren tot het bestuur van een organisatie.

Privacy

De invoering van het UBO-register heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Met name de vraag of de privacy van de UBO’s wel voldoende gewaarborgd zou zijn, hield de gemoederen bezig.

De gegevens van het UBO-register worden openbaar. Tegen een kleine vergoeding is het UBO-register voor eenieder in te zien. De raadplegers van het UBO-register moeten wel aan de hand van een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel worden geïdentificeerd.

Openbare gegevens

De volgende gegevens worden in het UBO-register openbaar:

  • voor- en achternaam;
  • geboortejaar en -maand;
  • nationaliteit;
  • woonstaat;
  • aard en omvang van het economische belang. Het exacte belang van de UBO wordt niet openbaar, maar de bandbreedte waarin het belang valt wel: 25% – 50%, 50% – 75%, 75% – 100%.

De UBO krijgt inzicht in hoe vaak de informatie wordt geraadpleegd. In het register kan enkel worden gezocht op naam van de onderneming of rechtspersoon, niet op naam van de UBO. Bevoegde autoriteiten zullen meer informatie kunnen inzien over een UBO.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.