Giftenaftrek van de dga

Gepubliceerd op: 24 november 2016

Onderdeel van de wetsvoorstellen inzake de belastingplannen voor 2024 is de afschaffing van de aftrekbaarheid van giften door een BV. Zie het artikel Aftrek giften van BV afgeschaft.

U bent directeur-grootaandeelhouder (dga) van een B.V.? Dan kunt u kiezen. Uw giften worden afgetrokken van het inkomen waarover u inkomstenbelasting betaalt. Of ze worden ten laste gebracht van de winst waarover de B.V. vennootschapsbelasting betaalt (en de dga, na uitdeling van winst, aanmerkelijk belangheffing). De dga kan hiermee de giftenaftrek fiscaal optimaliseren.

Keuze

In ons artikel Dga kan giftenaftrek kiezen beschreven wij deze keuze al. Het gaat om de situatie waarin de B.V. de gift betaalt. Essentieel is dat een uitgave door de B.V., ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de dga, een (verkapte) winstuitdeling als gevolg heeft. Goedgekeurd wordt echter dat deze uitdeling achterwege blijft en de giftenaftrek in de B.V. wordt geëffectueerd.

De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het besluit geactualiseerd, waarin deze keuzemogelijkheid wordt geregeld. De actualisering betreft een verduidelijking van de goedkeuring en het toevoegen van een aantal voorbeelden. Wij beschrijven hierna de voorbeelden. Voor de voorwaarden voor de aftrek van giften en voor de goedkeuring verwijzen wij naar ons hiervoor genoemde artikel.

Voorbeeld 1

X B.V. maakt in verband met de persoonlijke charitatieve behoefte van haar dga € 50.000 over aan stichting A. Stichting A heeft de ANBI-status. De gift is minder dan het wettelijk maximum van € 100.000 en is dus aftrekbaar voor X B.V.

Voorbeeld 2

In plaats van € 50.000 besluit XY B.V. € 125.000 als gift over te maken aan Stichting A. De gift overschrijdt het wettelijk maximum van € 100.000.
Tot en met € 100.000 is er sprake van een aftrekbare gift.
De overige € 25.000 is een uitdeling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Op dit bedrag kan eventueel in de aangifte inkomstenbelasting van de dga nog de giftenregeling worden toegepast.

Voorbeeld 3

Y B.V. maakt in verband met persoonlijke charitatieve behoefte van haar DGA € 50.000 over aan stichting B. Stichting B heeft de ANBI-status en wordt aangemerkt als een culturele instelling. De gift is minder dan het wettelijk maximum van € 100.000 en is dus aftrekbaar voor Y B.V. Omdat de gift is gedaan aan een culturele instelling wordt het bedrag met 50% verhoogd, dit is € 100.000. Echter, de verhoging mag maximaal € 2.500 zijn. Er kan dus een bedrag van € 52.500 in aftrek worden gebracht.

Uiteraard kan de giftenaftrek bij de B.V. in al deze gevallen alleen worden geëffectueerd voor zover aan de algemene voorwaarden voor die aftrek is voldaan (denk bijvoorbeeld aan het winstvereiste).

Andere artikelen