Aftrek giften van BV afgeschaft

Gepubliceerd op: 5 oktober 2023

Met ingang van 2024 wordt de aftrek afgeschaft van giften, die zijn gedaan door een BV. Welke uitgaven blijven aftrekbaar?

LET OP: deze wijziging is via een amendement uit de wetsvoorstellen gehaald. Deze wijziging wordt daarom niet doorgevoerd. De huidige regeling blijft in stand.

Uitgaven zijn kosten?

Uitgaven die door een BV worden gedaan kunnen kwalificeren als kosten of als onttrekking. Kosten zijn, afgezien van wettelijke aftrekbeperkingen, aftrekbaar van de winst van de BV. Door de BV gedane uitgaven kwalificeren als kosten indien de uitgaven zijn gedaan met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming.

De essentie van een gift is dat die uit vrijgevigheid wordt gedaan; dat er geen tegenprestatie voor wordt ontvangen. Daardoor zullen giften in de meeste gevallen niet kwalificeren als kosten (aftrekbaar van de winst), maar als een onttrekking aan het vermogen van de BV (niet aftrekbaar van de winst). De giften van de BV zullen in veel gevallen (vooral) zijn ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder.

Goedkeuring

Op dit moment is er daarom een goedkeuring dat giften, die door een BV worden gedaan, niet als een onttrekking worden gezien indien en voor zover de giften:

  • zijn gedaan aan een ANBI of aan een steunstichting SBBI en
  • niet meer bedragen dan 50% van de winst van de BV (met een maximum van € 100.000).

Deze giften zijn aftrekbaar van de winst. Dit is geregeld in artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De Belastingplannen voor 2024 voorzien in de afschaffing van dit wetsartikel. Een bijwerking daarvan is dat de goedkeuring eveneens komt te vervallen.

Wel aftrek

Toch zijn vanaf 2024 niet alle “giften” door BV’s niet-aftrekbaar. In de parlementaire toelichting wordt expliciet aangegeven dat uitgaven ter ondersteuning van goede doelen door middel van sponsoring of reclame aftrekbaar blijven. Hetzelfde geldt voor uitgaven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In beide gevallen is immers sprake van uitgaven met het oog op de zakelijke belangen van (de onderneming van de) BV, derhalve van (aftrekbare) kosten.

Geen dividend

Door de BV gedane giften, die met ingang van 2024 niet aftrekbaar zijn, kwalificeren als een onttrekking. In de parlementaire toelichting wordt expliciet aangegeven dat deze onttrekking geen uitkering van dividend is. Als dat we het geval zou zijn, zou de onttrekking bij een aanmerkelijk belanghouder worden belast met dividendbelasting/inkomstenbelasting in box 2. Een gift door de BV heeft na 2023 dan ook als fiscaal voordeel dat de in de toekomst af te rekenen aanmerkelijk belangclaim erdoor wordt verlaagd.

Gevolg is vanzelfsprekend ook dat de directeur/aandeelhouder de als een onttrekking bij de BV, maar niet als een dividenduitkering, verwerkte gift niet in zijn aangifte inkomstenbelasting als aftrekbare gift mag verwerken.

Andere artikelen