Geen tijdelijke huurcontracten meer

Gepubliceerd op: 12 mei 2023

Het lijkt erop dat een meerderheid in de Tweede Kamer voor de Wet vaste huurcontracten gaat stemmen.

Hoofdregel

Na de invoering van de wet wordt de hoofdregel voor de verhuur van zelfstandige woonruimte een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast huurcontract). Tijdelijke verhuur is nog slechts mogelijk onder specifieke voorwaarden:

  • het opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder (tussenhuur/diplomatenclausule);
  • doelgroepcontracten van 5 jaar, op basis van dringend eigen gebruik, voor specifieke categorieën (jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten);
  • verhuur naar aard van korte duur (bijvoorbeeld vakantieverhuur);
  • ter voorkoming van leegstand;
  • generieke tijdelijke verhuur van maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte.

Daarnaast wordt de mogelijkheid voor de verhuurder om een beroep te doen op dringend eigen gebruik uitgebreid. Onder dringend eigen gebruik zal ook worden verstaan het verstrekken van woonruimte aan een woningzoekende bloed- of aanverwant van de eigenaar in de eerste graad. De rechter moet dan wel het belang van deze bloed- of aanverwant afwegen tegen van de huurder om in de gehuurde woning te blijven wonen.

Geen overgangsrecht

De nieuwe wet wordt direct van toepassing op alle nieuwe huurovereenkomsten.

Andere artikelen